Asmeninės higienos reikmenys iš Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinės medžiagos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninės higienos reikmenys iš Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinės medžiagos
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 121-128
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lietuva (Lithuania); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTNors viduramžiai dažnai įvardijami kaip nešvaros, purvo ir visuotinio apsileidimo amžiai, tai nėra tiesa. Tai rodo archeologinių tyrinėjimų medžiaga ir to laikotarpio graviūros, vaizduojančios besimaudančius, valgančius, žaidžiančius kauleliais ar kortomis pirčių lankytojus. Būtent Naujieji amžiai atnešė naują suvokimą apie vandens ir muilo žalą, o juos pakeitusi pudra imta vartoti kaip kvapą ir nešvarą maskuojanti priemonė. Straipsnyje apžvelgiami Žemutinėje pilyje ir Valdovų rūmuose vykdomų archeologinių tyrimų metu rasti asmeninės higienos reikmenys (skustuvai, pincetai, krapštukai, šukos, dantų šepetėliai), aptariama jų įvairovė ir naudojimas platesniu laiko ir vietos aspektu. Surinkta medžiaga leidžia įsitikinti, kad Lietuvoje šalia jau plačiai aprašytų ir daugeliui žinomų, matytų ir atpažįstamų viduramžių ir naujųjų laikų dirbinių egzistuoja ir tokie daiktai kaip ausų krapštukai ar dantų šepetukai, kurie leidžia manyti, kad kasdienė higiena buvo ne tik pirčių lankymas. Aptarti radiniai įdomūs ne tiek savo forma ar gamybos technologija, bet tuo, kad leidžia iš arčiau pažvelgti į kažkada gyvenusių žmonių kasdienybę, perprasti jų suvokimą apie higieną ir įsitikinti, kad kai kurie kasdienei higienai skirti dirbiniai buvo paplitę didelėse teritorijose ir turėjo šimtametę naudojimo tradiciją, kuri neaplenkė ir Lietuvos.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Asmeninės higienos reikmenys; Ausų krapštukai; Dantų šepetėliai; Higiena; Higienos procedūros; Medžiagos; Panagių krapštukai; Pincetai; Radiniai, archeologiniai; Radiniai, istoriniai; Reikmenys; Skustuvai; Valdovų rūmai; Viduramžiai ir Naujieji laikai; Vilniaus Žemutinės pilies rūmai; Vilnius; Šukos; Archeology; Castle's palace; Combs; Culters; Earscoops; Finding, archeological; Finding, historical; Hygiene; Hygienic procedures; Instruments; Lithuania; Materials; Medieval and modern periods; Personal toilet items; Razors; Tooth-brushes; Tweezers; Vilnius; Vilnius Lower castle Palace.

ENAlthough the Middle Ages are often referred to as the ages of dirt, filth and universal negligence, it is not true. This is proved by the material of archaeological explorations and engravings of that period depicting bathing and eating bath visitors, dice or cards. It was precisely the New Ages that brought a new perception of the damage done by water and soap, and powder which replaced them was began to be used for masking odour and dirt. The paper examines personal hygiene articles found during archaeological excavations in the Lower Castle and the Palace of Grand Dukes (razors, tweezers, picks, combs, toothbrushes), discusses their diversity and usage in a wider aspect of time and place. The collected material confirms that in addition to articles from already widely described, well-known, seen and familiar Middle Ages and New Ages there exist such items as cotton swabs or toothbrushes which imply that daily hygiene was not only visiting baths. The discussed findings are interesting not only in their form or production technology, but also in the fact that they enable having a closer look at the everyday life of people who once lived, understanding their perception of hygiene and making certain that some hygiene articles were spread in large territories and had a centuries old usage tradition, which also came to Lithuania.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12054
Updated:
2020-04-16 19:35:35
Metrics:
Views: 69    Downloads: 18
Export: