Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų latrinos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų latrinos
In the Book:
Lietuvos pilių archeologija / sudarytojai Jonas Genys, Vladas Žulkus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. P. 184-196
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 14 amžius; Viduramžiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTAtliekant kasdienybės istorijos tyrimus, dažnai apsiribojama estetiniais to gyvenimo momentais, apeinant tokį dalyką kaip tualetas. Archeologine prasme latrinos yra svarbios tuo, kad jose ilgą laiką kaupiasi ir kai kurios buitinės atliekos, suteikiančios informacijos apie tos vietovės materialųjį būvį. Todėl straipsnyje pasirinkta nagrinėti Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų latrinas. Iki XV a. apie latrinas Lietuvoje žinoma nedaug. XIV - XV a. pradžios valdovų pilyje Vilniuje kanalizacijos sistemos nebuvo, bet XV a. antrojoje pusėje - XVI a. padėtis iš esmės pasikeitė: čia buvo įrengta pažangi kanalizacijos sistema - rūmų išorėje arba storoje šachtos sienoje išmūryti keturkampiai latrinų bokšteliai, kurių dugnas įleistas giliai į žemę. Bokštų dugnas siekė gruntinius vandenis, kurie tekėdami plaudavo nešvarumus pogrindiniais skliautuotais koridoriais bei mediniais požeminiais latakais į pelkes. Tyrimai parodė, kad bokštelių dugne kaupėsi ne tik natūralios atmatos, bet ir buitinės atliekos; radiniai papildė esamus duomenis apie vilniečių apavą, buitinę keramiką, suteikė naujų žinių apie importinius indus, praturtino muziejus įvairiomis smulkiomis puošmenomis. Rasti kaštonų liekanų, kiaušinių lukštų, vyšnių, slyvų, vynuogių kauliukų, kurie suteikia informacijos apie valgytą neįprastą maistą.. XV - XVI a. pradžiai priklauso ir kita pietinio korpuso latrina (priestatas, rastas 1992 m. rūmų išorėje ties D rūsiu), tačiau ji archeologinių radinių gausa nepasižymėjo. XVI-XVII a. latrinoje (prie L rūsio vakarinės sienos) rasta įvairių organinių dirbinių.Reikšminiai žodžiai: Kanalizacija; Latrinos; Valdovų rūmai; Viduramžių archeologija, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilniaus Žemutinė pilis, sanitarija; Vilniaus Žemutinė pilis; 15 amžius; 16 amžius; 15-16 cent; Latrines; Medieval archaeology, Grand Duchy of Lithuania, Vilnius Lower Castle, sanitation; Royal Palace; Sewer; Vilnius Lower Castle.

ENIn the studies of everyday history, only aesthetic moments of life seem to be discussed, and such thing as toilet is often skipped. From the archaeological point of view, latrines are important because they accumulate some of the household waste for quite a long time, which provides information about the material state of the area. Therefore, the article examines the latrines of Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. There is not a lot of information known about latrines in Lithuania in the 15th century. In the 14th century-the beginning of the 15th century, there was no sewage system in the rulers' castle in Vilnius, but in the second half of the 15th century-16th century the situation has changed radically: an advanced sewage system was installed here (on the outside of the palace or in the thick shaft wall, rectangular latrine towers were laid out, the bottom of which was sunk deep into the ground). The bottom of the towers would reach the groundwater, which would wash the dirt away to the underground vaulted corridors and wooden underground guttering until it would get into the swamps. Studies have shown that not only natural waste, but also domestic waste accumulated on the bottom of the towers; the findings supplemented the existing data on the shoes, household ceramics of Vilnius townspeople, gave new insights on imported crockery, and enriched the museum with various small things. Chestnut remnants, egg shells, cherry, plum, grape stones were found, which provide information regarding unusual food that the people ate. Another latrine of the southern corpus also belongs to the 15th century-the beginning of the 16th century (a building outside the palace, near the cellar D, found in 1992), however it cannot be characterized by the abundance of archaeological finds. A variety of organic products were discovered in the latrine of the 16th-17th century (near the western wall of the cellar L).

ISBN:
9955456450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49852
Updated:
2018-03-06 01:11:47
Metrics:
Views: 116
Export: