Research of possibilities of young people placement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research of possibilities of young people placement
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2013, Vol. 18, no. 3, p. 576-583
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Čekijos Respublika (Czech Republic); Ispanija (Spain); Slovakija (Slovakia); Lietuva (Lithuania); Darbo rinka / Labour market; Jaunimas / Youth; Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTJaunų žmonių įdarbinimas yra svarbi problema visame pasaulyje. Paprastai jaunimo (amžius nuo 15 iki 24 metų) nedarbo lygis yra daug didesnis, nei kitose amžiaus grupėse. Straipsnio tikslas yra nustatyti jaunų žmonių įdarbinimo problemas ir galimybes darbdavių požiūriu. Apibendrinant mokslinės literatūros analizę galima teigti, kad sprendžiant jaunimo įdarbinimo problemas turėtų dalyvauti ir bendradarbiauti visos suinteresuotos šalys: asmuo, valstybė, darbo tarybos ir profsąjungos, švietimo ir profesinės institucijos, darbdaviai. Tačiau nors kiekviena šalis turi politikas ir programas jaunimo nedarbo problemai spręsti, statistiniai rodikliai rodo blogėjančią situaciją, prie kurios prisidėjo ir ekonomikos krizė. Krizių metu perskirstoma šalies ekonominė veikla ir tai gali pareikalauti įgyti naują profesiją ar apsimokyti iš naujo. Darbdaviai dažnai nori, kad jauni darbuotojau jau turėtų praktinių gebėjimų ar darbo patirties. Empirinis tyrimas parodė, kad darbdaviai mažai taiko skirtingus įdarbinimo metodus. Jaunimui ateinant į praktiką ar dirbant pameistriais darbdaviai turi galimybę susipažinti su būsimais darbuotojais, jų gebėjimais ir tobulėjimo galimybėmis. Taip darbdavys neeikvotų laiko ir finansinių išteklių naujiems darbuotojams mokyti. Apibendrinant teorinės analizės ir empirinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad darbdavių vaidmuo kuriant ir vystant ankstyvą jaunimo karjerą turėtų būti konsoliduotas pagrindinį dėmesį nukreipiant pradinių praktinių gebėjimų formavimui.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Darbdaviai; Karjera; Praktika; Praktiniai įgūdžiai; Young people placement; Employers; Career; Practice; Practical skills.

ENThe main purpose of the article is to identify problems and possibilities of young people placement in employers’ approach. The paper examines the main means of youth labour potential formation and the role of employers in early career designing. The article also introduces the results of empirical research performed in Lithuania, Czech Republic, Austria, Slovakia and Spain. The empirical research was performed during the implementation of Life Learning program Leonardo da Vinci Innovation transfer project “Discover your strength & your educational and labour market possibilities” (No.2011-1-ES1-LEO05-35775). The results of empirical research showed that employers, participating in the research, paid little attention to early development of practical skills of young people. Usually employers require practical skills, otherwise they are wasting a lot of time and financial resources in order to prepare young employee for a new job. There are less young employees engaged in Lithuania, Czech Republic and Slovakia than in Austria or Spain. Inadequacy of candidates to requirements and lack of skills are indicated as the main problem of placement of young people. In the research young people are considered to be youth aged 14-25 year old. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.18.3.4854
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51559
Updated:
2018-12-17 13:37:35
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: