Zenono Slaviūno vieta XX amžiaus vidurio lietuvių folkloristikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zenono Slaviūno vieta XX amžiaus vidurio lietuvių folkloristikoje
Alternative Title:
Place of Zenonas Slaviūnas in the Lithuanian folkloristics of the middle of the XXth century
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 2, p. 5-12
Keywords:
LT
Zenonas Slaviūnas; Lietuvių folkloristika; XX a. vidurio etninės kultūros tyrinėtojai.
EN
Zenonas Slaviūnas; Lithuanian folkloristics; Ethnic culture researchers from middle 20th C..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas žymaus lietuvių folkloristu profesoriaus Zenono Slaviūno gyvenimo kelias, jo nuveikti darbai. Akcentuojama, kad su jo vardu susijęs reikšmingas lietuvių folkloristikos istorijos tarpsnis. 1935-1973 metais jis pirmasis ir vienintelis kruopščiai moksliškai tyrė ligi tol tik probėgomis tirtas ar visai netirtas lietuvių folkloro sritis: kankles ir jų muziką, XVI-XVII a. lietuvių liaudies papročius bei mitinius įvaizdžius Martyno Mažvydo raštų fone ir unikaliausias visoje Europoje dar pirmykštėje bendruomenėje susiformavusias lietuvių liaudies dainas -- sutartines. Šios trys studijos yra kertiniai ligi šiol nepralenkti Z. Slaviūno tyrinėjimai. Jis daug pasidarbavo ir tirdamas lietuvių liaudies choreografiją, šeimos ir kalendorinius papročius, literatūros ir tautosakos sąveikas. [Iš leidinio]

ENIn this article the life and works of prof. Zenonas Slaviūnas, a prominent Lithuanian folklorist, are reviewed. It is stressed that an important historic period of the Lithuanian folk-lore science is related with this name. From 1937 to 1973 he was the first and only scientist who thoroughly studied those spheres of the Lithuanian folk-lore which previously were studied superficially or were not studied at all, namely kanklės (a Lithuanian stringed instrument) and its music, Lithuanian folk customs and mythical images of the 16th and 17th centuries in the light of writings of Martynas Mažvydas as well as sutartinės (Lithuanian polyphonic folk songs), very unique all over Europe, which formed in the primitive society. These three studies are corner stones of the still unsurpassed allotted works of Z. Slaviūnas. He spent much time to studying Lithuanian folk choreography, family and calendar customs and interaction of literature and folk-lore. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17129
Updated:
2018-12-17 12:03:07
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: