Edukologijos daktaro disertacijų (1995-2005 m.) metodologijos ypatybės: teorinė ir empirinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Edukologijos daktaro disertacijų (1995-2005 m.) metodologijos ypatybės: teorinė ir empirinė analizė
Alternative Title:
Methodological features of doctoral dissertations in educology (1995-2005): theoretical and empirical analysis
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 11, p. 18-35
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje grindžiama edukologijos daktaro disertacijų metodologijos esmė, funkcijos, paskirtis ir apibūdinama mokslinė jos svarba nustatyti kokybę, nes metodologija disertacijai suteikia mokslinį vientisumą, jungia į visumą teorinę ir empirinę dalis. Laikantis disertacijų analitikos mokslinių tradicijų Lietuvoje ( Merkys 1999, 2000, 2000a, Kardelis 1996, 2002, Voverienė 1999) analizuojamos dešimties metų laikotarpiu (1995 – 2005) universitetuose ir akademijoje parengtos disertacijos (viso 170). Atskleista disertacijų rengimo dinamika, nustatytos metodologinių formuluočių ypatybės, leidžiančios suvokti disertacijos mokslinį kryptingumą, išnagrinėta, kokių teorijų ir koncepcijų pagrindu yra atskleidžiama metodologija, kokie vartojami terminai, atskleidžiantys metodologijos esmę bei funkcijas. [Iš leidinio]

ENThe article reasons the essence, functions and purpose of doctoral dissertations in educology and describes the importance of methodology in establishing the quality because the methodology provides the dissertation with the scientific integrity and combines both the empirical and theoretical parts. Following the academic traditions related with the analysis of dissertations in Lithuania (Merkys 1999, 2000, 2000, Kardelis 1996, 2002, Voverienė 1999), the article analyses the dissertations (total of 170) written in universities and academies during the period of ten years (1995 – 2005). The article reveals the dynamics of preparing dissertations, establishes the characteristics of methodological formulations which enable to conceive the academic singleness of the dissertation and analyses on the basis of what theories and conceptions the methodology is revealed and what terms are used which disclose the essence and functions of the methodology.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5074
Updated:
2020-07-30 18:20:51
Metrics:
Views: 37    Downloads: 11
Export: