Profesinio rengimo turinys: tobulinimo prielaidos ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Profesinio rengimo turinys: tobulinimo prielaidos ir perspektyvos
Alternative Title:
Vocational education and training curriculum: developmental assumptions and perspectives
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2002, Nr. 5, p. 66-71
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenėje ūkio plėtrą ir konkurencingumą kuo toliau, tuo daugiau lems žmogiškieji ištekliai, jų kompetencija, gebėjimas sparčiai keistis, greitai įsisavinti naujausias technologijas. Parengti žmones šiai kaitai ir sudaryti atsinaujinimo sąlygas - švietimo sistemos ir jos profesinio rengimo grandies užduotis. Norint įvykdyti šią užduotį, pasak Martino Doddo, „ypač keistinos mokymo programos, mokyklų įranga, mokytojų kvalifikacija (ir profesinė, ir vadybinė), mokymo metodai, švietimo keliami reikalavimai, profesiniai standartai ir jų vertinimas bei egzaminavimo ir atestavimo tvarka" (Dodd, 2000, 22). Tai pasakyta 2000 metais išanalizavus Phare-94 Profesinio mokymo reformos pasiekimus. Tad ką ir bekalbėti apie profesinio rengimo sistemos modernizavimo poreikius 1990 m. tik ką apsisprendus įsitraukti į pasaulyje jau daugelį metų vykstančias laisvosios rinkos lenktynes. Šiandien, kalbant apie per pastarąjį dešimtmetį įvykusią profesinio rengimo turinio kaitą, bus pabandyta atsakyti į tris klausimus: Ką per minėtą laikotarpį pasiekėme? Kaip tai padarome? Kokie pagrindiniai ateities iššūkiai?. [Iš leidinio]

ENIn the future, the development of economy and its competitiveness in the knowledge society will be even more determined by human resources, human competence, and ability to change rapidly and acquire the latest technologies. Educational system and its branch vocational education and training are confronted with the challenge to train people for this change and create conditions for renewal. To reach this target, according to Martin Dodd, "teaching programmes, school facilities, teacher qualification (vocational and managerial), teaching methods, educational requirements, professional standards and their evaluation, the system of organising examinations and attestation are the areas that particularly require changes" (Dodd M., 2000, p. 22). These words were pronounced after Phare-94 VET reform achievement analysis in 2000. What then had to be stated about the needs for VET system modernisation in 1990, when the decision was accepted to join the free market competition undergoing for many years hitherto? Today, speaking about VET curriculum change that has been in progress during the last decade, I will attempt to answer three questions: What has been achieved during this period? How did we manage to achieve it? What are the main challenges for the future?. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50401
Updated:
2020-04-11 16:21:43
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: