Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus rezidencija Verkiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus rezidencija Verkiuose
Alternative Title:
Verkiai residence of Vilnius bishop Eustachijus Valavičius
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2009, t. 55, p. 23-51. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verkių rezidencija; Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius; Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis; Poetas Pranciškus Sitanskis; Verkių aprašymas; Mediniai rūmai.; Vrkiai residence; Vilnius Bishop Eustachijus Valavičius; Vilnius Bishop Ignotas Masalskis; Poet Pranciškus Sitanskis; Description of Verkiai; wooden mansion.; Mediniai rūmai; Vilniaus vyskupo Ignoto Masalskio rezidencija Verkiuose; Verkiai residence; Vilnius bishop Eustachijus Valavičius; wooden mansion; Verkiai residence of the bishop of Vilnius Ignotas Masalskis.
Keywords:
LT
Mediniai rūmai; Mediniai rūmai.; Poetas Pranciškus Sitanskis; Verkių aprašymas; Verkių rezidencija; Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius; Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis; Vilniaus vyskupo Ignoto Masalskio rezidencija Verkiuose.
EN
Bishop Eustachijus Valavičius; Bishop Ignotas Masalskis; Description of Verkiai; Poet Pranciškus Sitanskis; Verkiai residence of the bishop of Vilnius Ignotas Masalskis; Verkiai residence; Vrkiai residence; wooden mansion; wooden mansion..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojamas 1626 m. Zamostėje išleistas bernardinų vienuolio Pranciškaus Sitanskio eilėraščių rinkinys "Poematum variorum Libri IV" – poetinis Verkių aprašymas (originalo – lotynų kalba ir vertimas į lietuvių kalbą). Nagrinėjamas vyskupo Eustachijaus Valavičiaus pastatytas rezidencinis kompleksas, apie kurį vaizdžiai pasakoja poetas ir kiti rašytiniai šaltiniai. Straipsnio medžiaga yra iliustracija Lietuvos paminklosaugoje įsigalėjusios ydos, kai archeologiniai bei architektūriniai tyrimai atliekami ir jų pagrindu teikiamos pastatų atkūrimo vizijos, pakankamai neištyrus rašytinių šaltinių ir komplekso visumos. Visiems ligšioliniams tyrėjams labai trūko Verkių dvaro planų, tikslesnės rašytinės informacijos apie ansamblio struktūrą bei pokyčius. Tačiau svarbiausia yra tai, kad autoriai, siūlę atstatyti XIX a. pirmoje pusėje nugriautus vyskupo I. Masalskio rūmus, nesusigaudė, kokia buvo XVIII a. pabaigoje sukurto klasicistinio ansamblio visuma, neįsigilino į to ansamblio pirmavaizdžius ir jo turinį. P. Sitanskio poemoje aprašyti pastatai, interjerai, poetas pateikė labai vertingos informacijos apie tai, kaip atrodė Verkių kalnas iki vyskupo Valavičiaus inicijuotų rūmų statybų. Kiti labai svarbūs šaltiniai Valavičiaus rezidencijos interjerams yra 84 sentencijų, buvusių įvairiose rūmų patalpose, nuorašas, o taip pat dokumentai iš Vilniaus kapitulos archyvo ir laiškai, rašyti vyskupui mirus.

ENThe article presents new sources on the residence of Bishop Eustachijus Valavičius that existed on the property o f Vilnius bishops in Verkiai. The data on these buildings is obtained from a poem on Verkiai, written by Pranciškus Sitanskis OFM in the Latin language and published in Zamošč in 1626, as well as copies of the Latin inscriptions from the chambers of Valavičius Residence. These two sources were first brought to light by the Warsaw based historian Marek Janicki in 1995. This information considerably expands the existing knowledge on the evolution of Verkiai Residence. Previous researches and archaeological investigations carried out in Verkiai failed to provide substantial answers to the questions as where, whose and what kind of buildings were used as the Vilnius bishops' summer residence prior to the construction of a masonry palace by Bishop Konstantinas Kazimieras Bžostovskis. The poem by Sitanskis describes the works carried out on Verkiai Hill under Bishop Valavičius' supervision, thus confuting the earlier assumption by the Lithuanian archaeologists and historians about the relics of Lizdeikas sanctuary allegedly discovered at the southern slope of the hill. The article provides data o n the basements of the wooden mansion of Valavičius, o n its interiors a n d some significant facts on the park of the estate challenge the currently presented interpretation of the evolution of Verkiai Residence. This article also pursues another goal, to draw attention to the condition of research o f written sources in the field of Lithuanian monument preservation a n d the established practice of presenting conceptions on the lost architectural monuments, moreover, undertaking the reconstruction of such, without a prior adequate research into their history. [From the publication]

ISBN:
9789955854524
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21140
Updated:
2021-01-14 18:29:22
Metrics:
Views: 75    Downloads: 27
Export: