Lietuvos energetinė (ne)priklausomybė ir šalies saugumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos energetinė (ne)priklausomybė ir šalies saugumas
Alternative Title:
Lithuania’s Energy (In)dependence and Security of the State
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 233-251
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos energetinės (ne)priklausomybės būklė ir galimos jos pasekmės šalies nacionaliniam saugumui. Iš sovietinio valdymo laikotarpio Lietuva paveldėjo tokią energetikos infrastruktūrą, kuri ir šiuo metu kai kuriuose energetikos sektoriuose lemia visišką priklausomybę nuo energetinių žaliavų importo iš Rusijos. Straipsnyje įrodinėjama, kad Rusija neapsiriboja tokia (struktūrine) įtaka ir stengiasi užsitikrinti dar stipresnes pozicijas Lietuvos energetikos sektoriuje, veikdama išvien su stambiausiomis savo šalies energetikos sektoriaus įmonėmis, per įmones tarpininkes ir/ar kt. būdais. Ekonominių svertų panaudojimas politiniais tikslais yra ypač stipri nuostata dabartinėje Rusijos užsienio politikoje, taip pat ir tarpvalstybinių santykių praktikos dalis. Atsižvelgiant į tai, Rusijos įtakos plėtimas Lietuvos energetikos sektoriuje skatina neigiamai vertinti šalies energetinės nepriklausomybės bei saugumo perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Energetika; Energetics; Economy; Rusija (Russia).

ENThis article examines the state of Lithuania’s energy (in) dependence and its possible outcomes for the national security of the country. From the Soviet period, Lithuania inherited the type of energy infrastructure which even now conditions the total dependence of some energy sectors upon the import of energy from Russia. The article sets out to prove that Russia does not confine itself to such (structural) influence but tries to secure even better positions in Lithuanian energy sector, acting in concert with the largest energy corporations of its own country, through agent companies and/or through other means. The use of economic leverage for political purposes has been especially strong in the current foreign policy of Russia. It has also been a part of relations between the countries. Considering all of that, the expansion of Russian influence in the sector of Lithuanian energy calls for negative assessment of the country’s energy independence and of its security prospects.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11078
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: