Egodokumentų tyrimai : ištakos, metodai, perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egodokumentų tyrimai: ištakos, metodai, perspektyvos
Alternative Title:
Egodocumentary research: origins, methods, perspectives
In the Book:
Keywords:
LT
Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama naujos tyrimų krypties - egodokumentų - raida ir plėtotė, aptariamos šios savitos tarpdalykinės disciplinos atsiradimo aplinkybės, ieškant naujos tyrimų strategijos, pasitraukus iš aktyvios veiklos prancūzų Analų (Annales) mokyklai. Supažindinama su šios šakos atstovų Jacques’o Presserio, Rudolfo Dekkerio, Jameso Amelango metodologinėmis nuostatomis. Teigiama, kad egodokumentikos tyrimai sudaro galimybes "išgryninti" savitą epistolinį šaltinį, kurti autentiškesnį istorinės asmenybės ir socialinės grupės vaizdą. Pripažįstant egodokumentikos - ir lituanistinės, ir kitakalbės - mokslinės analizės stygių, manoma, kad šios krypties tyrimai Lietuvoje turi geras plėtotės perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Egodokumentai; Istorija; Istoriografija; Kultūros istorija ir metodologija; Lietuvos epistoliniai šaltiniai; Lietuvos literatūra; Cultural history and methodology; Egodocuments; Historiography; History; Lithuania epistolary sources; Lithuanian literature.

ENThis article discusses the recent trends in ecodocuments research. It emerged as an interdisciplinary subject, seeking a different research strategy after the decline of the French Annales School. The methodological principles of the scholars of this movement - Jacques Presser, Rudolf Dekker, and James Amelang - are presented here, taking a closer look at historiographies and ideological origins, and the development circumstances of egodocumentary research. It is maintained in the paper that ego- documentary research provides opportunity to purify a peculiar source of epistolary research and to establish a more authentic image of historical personality and of a social group. Bearing in mind the lack of scholarly analyses of egodocuments, written both in Lithuanian and the in other languages, in our country, that sort of research has good development perspectives in Lithuanian humanities. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50085
Updated:
2021-03-07 11:30:17
Metrics:
Views: 86    Downloads: 7
Export: