Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje
Editors:
Pacevičius, Arvydas, sudaryt [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013.
Pages:
508 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Vytautas Berenis. Egodokumentų tyrimai: ištakos, metodai, perspektyvos — Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa. Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentų paieškos aspektai lenkišku požiūriu — Stanisław Roszak. Egodokumentai - mėginimas istorijos šaltinyje atrasti slypintį autorių — Iveta Jakimavičiūtė. Knygotyrinės biografikos ir egodokumentikos šaltinių klasifikavimo problemos — Francois-Joseph Ruggiu, Elisabeth Arnoul. Ten years of research on “Écrits du for prive” in France: An assessment — Arvydas Pacevičius. Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys — Juozas Markauskas. Atviro kodo sistemų pritaikymas LEGODOK projekte — Fabian Brändle. Popular Autobiography in Switzerland — Rima Cicėnienė. Egodokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose — Virginija Čijunskienė. Egodokumentai Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose — Jolita Steponaitienė. Rankraštinių egodokumentų telkiniai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje — Toma Zarankaitė. Egodokumentų telkiniai Lietuvos atminties institucijose: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis —Kęstutis Gudmantas. Ukmergės žemės teisėjas Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis — Milda Kvizikevičiūtė. XVII-XVIII a. silva rerum pavyzdžiai Lietuvoje: Tyrimų problemos egodokumentikos kontekste — Domininkas Burba. Portretinės marginalijos XVIII ir XIX amžių Lietuvos bajorų korespondencijoje — Tomas Petreikis. Egodokumentai knygų paraštėse — Reda Griškaitė. „...noriu būti Tavo Knygoje...“: XIX amžiaus pirmosios pusės moterų atminimų albumai (lietuviškieji pavyzdžiai) — Vilma Žaltauskaitė. Luomo tapatybės ženklai Romos katalikų dvasininkų dienoraščiuose (XIX a. antroji pusė-XX a. pirmieji dešimtmečiai) — Roma Bončkutė. Sofijos Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos) Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vilhelmo Storosto (Vydūno) laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Kultūros istorija / Cultural history; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠioje rinktinėje skelbiami moksliniai straipsniai parengti remiantis Lietuvos egodokumentiniam paveldui Europoje skirtos konferencijos pranešimais. Nagrinėjamos teorinės egodokumentų tyrimų ir istorinės tipologijos problemos. Aptariami vykdant Lietuvos egodokumen tinio paveldo projektų atlikti moksliniai tyrimai, egodokumento ir egodokumentinio paveldo samprata, taikomieji ir technologiniai sprendimai socialinėje ir sociokultūrinėje egodokumentikos sklaidoje. Keliami klausimai apie tarpdalykinių ir tarpinstitucinių tyrimų perspektyvas. Pristatomi egodokumentikos telkinių žvalgomieji tyrimai, aptariami atskiri egodokumentikos šaltinių atvejai ir probleminės grupės. Studijoms prilygstančiuose kai kuriuose straipsniuose gvildenami fundamentalūs egodokumentų kūrėjų tapatumų raiškos, atminimų albumų genezės ir turinio raidos klausimai. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Egodokumentai; Istorija; Istoriografija; Kultūros istorija ir metodologija; Lietuvos epistoliniai šaltiniai; Cultural history and methodology; Egodocuments; Historiography; History; Lithuania epistolary sources.

ISBN:
9786094591983
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83681
Updated:
2022-01-15 09:41:54
Metrics:
Views: 122    Downloads: 5
Export: