Lietuvių kalbos mokymasis XX a. pradžioje. Liudijimai Vytauto Civinskio "Dienoraštyje" (1904–1910)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos mokymasis XX a. pradžioje. Liudijimai Vytauto Civinskio "Dienoraštyje" (1904–1910)
Alternative Title:
Learning Lithuanian at the beginning of the 20th century. The case study of Vytautas Civinskis’ "Diary" (1904–1910)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2017, 1, p. 38-49
Keywords:
LT
Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTRemiantis egodokumentiniu šaltiniu, tyrime aptartas XX a. pirmojo dešimtmečio lietuvių kalbos mokymosi atvejis. Agronomijos ir veterinarijos studentas Vytautas Civinskis (Witold Cywiński, 1887–1910), rašęs „Dienoraštį“ studijų metais, be kitų patirčių, fiksavo ir savo lietuvių kalbos mokymąsi. Iš šaltinio parinkti duomenys apie Civinskio įsigytus vadovėlius, žodynus, skaitytą spaudą, taikytus kalbos mokymosi būdus. Taip pat išanalizuoti keli dienoraštininko lietuviškai užrašyti fragmentai. Atlikta atvejo analizė leidžia papildyti aptariamo laikotarpio lituanistinio pasaulio vaizdą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbų mokymasis; Egodokumentai; Anykštėnų patarmė; Bendrinė kalba; Language learning; Ego documents; Anykščiai subdialect; Standard language.

ENThis article aims at outlining the methods and strategies of learning the Lithuanian language as described in the unique egodocument, written in 1904–1910 by the student Vytautas Civinskis (1887–1910). Born in a wealthy Polish-speaking family, which had an estate in Lithuania, Civinskis made a decision to study the "language of his ancestors", as he called the Lithuanian language, on his own. He practiced his reading skills successfully, bought textbooks and dictionaries he needed, tried to communicate in this language as much as possible, as well as enrolled in the society of Lithuanian students. The Diary shows that his effort enabled his better knowledge and command of the language. A good evidence of it is that he managed to switch from his local dialect to what can be recognised as the emerging standard language in his writing. The investigation also shows that the egodocuments may be considered highly informative sources for the history of education. [From the publication]

DOI:
10.15823/zz.2017.3
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69040
Updated:
2020-02-12 16:20:58
Metrics:
Views: 31    Downloads: 10
Export: