Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
150 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Promotion of adolescent's social competence in the secondary school through the application of a model of social skills training Šiauliai, 2006 28 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama paauglių socialinės kompetencijos raiška ir jos ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje galimybės. Tikslas – nustatyti paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje ypatumus ir taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį plėtoti paauglių socialinę kompetenciją. Konstatuojamojo tyrimo tiriamieji — 502 septintų klasių moksleiviai (244 berniukai ir 258 mergaitės), parinkti iš vienuolikos Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų. Ugdomajame eksperimente dalyvavo 90 Kauno bendrojo lavinimo mokyklos paauglių (dvi eksperimentinės ir dvi kontrolinės grupės). Pirmame ugdomajame eksperimente dalyvavo 50 paauglių; antrame — 40 moksleivių. Darbe nagrinėjama paauglių socialinės kompetencijos sąvoka, vyksta moksleivių socialinės kompetencijos plėtotės, lavinant socialinius gebėjimus bendrojo lavinimo mokykloje, galimybių paieška. Teoriškai pagrįstas paauglių socialinių gebėjimų lavinimo modelis, kuris praktiškai patikrintas konkrečioje bendrojo lavinimo mokyklos aplinkoje. Tyrimo mokslinį naujumą sudaro tai, kad atskleisti paauglių socialinės kompetencijos ypatumai atsižvelgiant į lyties veiksnį. Atskleisti bendrojo lavinimo mokyklų paauglių (teigiamos ir neigiamos) reputacijos tarp bendraamžių bruožai. Ugdomojo eksperimento rezultatai papildo kitų tyrėjų darbus, kai tyrinėjamas socialinių gebėjimų lavinimo poveikis paauglių socialinės kompetencijos raidai. Tyrimo praktinį reikšmingumą lemia ugdomojo eksperimento rezultatai. Praktinės rekomendacijos moksleivių socialinės kompetencijos ugdymui galėtų būti naudingos socialiniams pedagogams, kitiems specialistams, sprendžiantiems moksleivių socialinio elgesio problemas ir rengiantiems socialinio ugdymo programas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research is to estimate the peculiarities of the secondary school adolescents’ social competence while applying the model of social skills training to promote adolescents’ social competence. Research participants: 502 pupils of the seventh form (244 boys and 258 girls), from eleven comprehensive schools in Kaunas participated in the study. The average age (SE) of the researched pupils was 13,7 ± 0,03 years. 90 adolescents from one comprehensive school of Kaunas took part in the educational experiment: 2 experimental and 2 control groups (50 adolescents, 12,9 ± 0,04 years old participated in the first social skills program in the second — 40 pupils of 13,1 ± 0,06 years old). Scientific novelty of the research lies in its ability to evaluate differences in social competence between adolescent males and adolescent females. The (positive and negative) features of peer reputation of secondary school adolescents are defined. The data shows the scientific novelty, because the research was carried out on the basis of children’s culture. The results of social skills training study complement other researchers’ works which study the effect of social skills training of promotion of adolescents’ social competence. The research is innovatory in the way as it is theoretically based and empirically proved by the social skills training model, allowing improving the educational practice. Practical significance of the research is based on the fact that the research was implemented in a natural environment of education (the secondary school), the actions were taken in real situations, the actual problem for social educators and educators-practicians was being solved. Practical recommendations for promoting pupils’ social competence could be useful for social educators and other specialists who are concerned with the social and behaviour problems of pupils’ and who implement social education programs. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10722
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 26
Export: