Vaikų žaislai ir žaidimai XII-XVII a. Lietuvoje (remiantis archeologiniais duomenimis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų žaislai ir žaidimai XII-XVII a. Lietuvoje (remiantis archeologiniais duomenimis)
Alternative Title:
Children's toys and games in Lithuania of the 13th-17th centuries (based on archaeological data)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2008, t. 33, p. 71-122
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Laisvalaikis / Leisure; Žaislai / Toys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra susisteminami ir analizuojami archeologinių tyrimų metu Lietuvoje rasti XIII - XVII a. vaikų žaislai, ir remiantis jų tyrimais yra aptariama viena vaikų gyvenimo sritis, t.y. žaidimai bei jų pramoginė, pažintinė svarba vaiko vystymuisi. Manoma, kad nuo XIV - XV a. vaikų vaidmuo Europos (tikėtina ir Lietuvos) visuomenėje pradeda didėti, nes randama vis daugiau vaikų atvaizdų meno šaltiniuose ar vaikų žaislų tarp archeologinių radinių. Net 103 artefaktai iš 143 Lietuvoje rastų XIII - XVII a. vaikų žaislų yra iš Vilniaus pilių. Visi rasti artefaktai turi būti vadinami miestiečių vaikų žaislais. Analizuojami vaikų žaislai buvo priskirti karybos, buities, ūkio, globos, pramogų, muzikos ir sporto žaislų sritims. Vieni unikaliausių dirbinių yra dviejų menčių sukutis, vaiko kape rasta vaškinė antropomorfinė figūrėlė bei medinė vežimo ašis. Remiantis tuo, kad didžioji dalis Lietuvoje rastų vaikų žaislų yra analogiški kitose Europos šalyse randamiems artefaktams, straipsnyje yra daroma prielaida, kad visoje Europoje analizuojamuoju laikotarpiu buvo panašūs tiek vaikų žaidimai, tiek kiti jų kasdieninio gyvenimo užsiėmimai.Reikšminiai žodžiai: Vaikų žaislai; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; žaidimai; Pramogos; žaislų tipologija ir chronologija; Children toys; 13-17th cent.; Games; Entertainment; Typology and chronology of toys.

ENThe work investigates children's toys dated to 13th-17th centuries, which were found during archaeological excavations in Lithuania. The aim of the work is to define the chronological and geographical spread of such toys by comparing the material found in Lithuania to the European archaeological data and using certain information from the visual arts and written sources. A systematic overview of the artefacts seeks to restore children's amusement in the Middle Ages and the Early Modem Period in Lithuania. Toys serve as a reflection of the daily life of adults and offer an opportunity to assess the importance of toys and games on the child's development as a tool of recreation and knowledge. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17627
Updated:
2016-07-04 23:51:00
Metrics:
Views: 63    Downloads: 22
Export: