Valdovų rūmų atkūrimui skirtos ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdovų rūmų atkūrimui skirtos ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje
Alternative Title:
Expositions Devoted to the Re-establishment of the Grand Ducal Castle at the Museum of Applied Arts
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2005, t. 7, p. 360-369
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums; Parodos / Exhibitions; Religinis menas / Religious art; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Taikomosios dailės muziejuje rengiamos ekspozicijos. Parodų temos – Lietuvos sakralinės dailės paveldas bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimas. Abi aktualios kultūrinės ir paveldosauginės temos muziejuje pristatomos keliomis formomis. Tai periodiškai atnaujinamos ilgalaikės ekspozicijos, laikinos nacionalinės ir tarptautinės parodos, įvairūs kultūros vakarai ir moksliniai renginiai (klasikinės muzikos koncertai, teatralizuoti renginiai, paskaitos, seminarai, susitikimai ir pan.). 2004 m. atidarytoje parodoje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ parodyta beveik tūkstantis eksponatų – vertingiausių, įdomiausių ir informatyviausių radinių, kurie Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ specialistų buvo surasti ir sukaupti per archeologinius bei architektūrinius tyrimus, nuo 1987 m. nuosekliai ir sistemingai vykdomus Valdovų rūmų teritorijoje (iš viso per beveik du dešimtmečius sukaupta per 300 000 įvairiausių radinių). Taikomosios dailės muziejus tampa svarbiausiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo, kaip unikaliomis sąlygomis vykdomo europinio istorinės rezidencijos atstatymo ir svarbiausio Lietuvos tūkstantmečio programos projekto, pristatymo centru tiek Lietuvos visuomenei, tiek ir užsienio svečiams, aktualių atkūrimo klausimų nacionalinių bei tarptautinių diskusijų vieta.Reikšminiai žodžiai: Parodos; Sakralinė dailė; Taikomosios dailės muziejus; Muziejai; Kolekcijos; Edukacija; Paveldas; Valdovų rūmai.

ENThe article discusses expositions mounted at the Museum of Applied Art. The themes of exhibitions are as follows: the heritage of Lithuanian sacral art and the re-establishment of the Grand Ducal Castle of the Grand Duchy of Lithuania. Both relevant cultural and heritage protection themes are presented at the museum in several forms. These are regularly renewed long-term expositions, temporary national and international exhibitions, various evenings of culture and scientific events (concerts of classical music, spectaculars, lectures, seminars, meetings, etc.). Almost a thousand exhibits were displayed at the exhibition “Findings of the Grand Ducal Castle of the Grand Duchy of Lithuania” opened in 2004 – the most valuable, interesting and informative findings, which were found and collected during the archaeological investigations consistently and systematically carried out by the specialists of the Castle Investigation Centre “Lietuvos pilys” in the territory of the Grand Ducal Castle from 1987 (a total of 300 000 various findings have been collected during almost two decades). The Museum of Applied Art is becoming the most significant centre of presenting the most important European project of the re-establishment a historical residence of the Grand Ducal Castle of the Grand Duchy of Lithuania of programme of Lithuania’s millennium carried out under the most unique conditions to both to the public of Lithuania and foreign guests, the place of relevant issues of national and international discussions.

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1666
Updated:
2018-12-17 11:34:48
Metrics:
Views: 43    Downloads: 1
Export: