Verslo plėtros administravimo tobulinimas kaimiškose seniūnijose : Šiaulių rajono atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo plėtros administravimo tobulinimas kaimiškose seniūnijose: Šiaulių rajono atvejo analizė
Alternative Title:
Improvement of business development administration in rural administrative units: case study of Šiauliai district
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2013, 2013, p. 101-111
Keywords:
LT
Bendruomenė; Bendruomenės; Mikrorajonizacija; Mikrorajonizacijos idėja; Mikroregionaizacijos idėja; Neagrarinis verslas; Savivalda; Seniūnija; Verslo plėtra.
EN
Business development; Communities; Idea of micro-regionalization; Local administrative unit; Micro-regionalization; Non-agrarian activity; Self-government.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais spartėjantį kaimiškųjų gyvenviečių ir miestelių ištuštėjimą lemia verslo sąstingis. Tai sąlygoja nedarbą ir augantį socialinės paramos poreikį. Didžiulė emigracija alina valstybės žmogiškuosius išteklius. Įveikti ekonominį ir sociokultūrinį sąstingį galima tik bendromis savivaldos institucijų, vietos bendruomenių ir gyventojų pastangomis. Būtina keisti požiūrį į šių vietovių vaidmenį globalizacijos vis labiau veikiamoje visuomenėje. Straipsnyje analizuojama kaimiškųjų vietovių ekonominė situacija, empirinių tyrimų, atliktų trijose Šiaulių rajono seniūnijose, duomenys bei informacija, gauta iš savivaldybės institucijų atstovų. Pateikiama šešių hipotetinių mikrorajonų vizija, orientuota į efektyvesnį vietinių išteklių panaudojimą. Ši vizija, besiremianti antropologine strateginio valdymo metodologija, atveria naujas verslo plėtros perspektyvas, derinant tiek agrarinius, tiek ir alternatyvinius verslus. [Iš leidinio]

ENStagnation of business is determining the emptying and depression of rural settlements and small towns. The main consequences of the current situation are the unemployment and increasing demand of the social relief. Huge emigration is impoverishing human resources of the state. Only common efforts of self-government institutions, local communities and residents allow overcome economic and socio-cultural depression. It is imperative to change understanding of the modern role of rural areas in the more and more globalized society. The paper deals with alterations of the economic situation of rural areas, based on data of empirical researches, mostly performed in three local administrative units, as well on information, provided by representatives of selfgovernment institutions. The vision of six hypothetic micro-regions, orientated on the effective use of local resources, is presented in the paper. This vision, based on the anthropological methodology of the strategic management, is revealing new prospects of business development by combining agrarian and alternative non-agrarian activities. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49326
Updated:
2019-02-24 23:28:17
Metrics:
Views: 5
Export: