Kaimo vietovės pokyčių valdymas pagal principą "iš apačios į viršų"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo vietovės pokyčių valdymas pagal principą "iš apačios į viršų"
Alternative Title:
Management of rural areas changes under the principle "upwards from the bottom"
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTKaimo vietovių pokyčių valdymo, kaimo plėtros veikėjų aktyvinimo tyrimo pagrindą sudaro tarptautinių projektų (Baltijos šalių Kaimo bendruomenių partnerystės programos kaimo gerovės plėtrai (2000-2003 m.) ir HINTERLAND „Kaimiškojo regiono erdvinės plėtros galimybės sprendžiant nuosmukio problemas" (2006-2007 m.) metu įgytos žinios, praktinė patirtis ir gerosios praktikos pavyzdžiai bei įvairios ekonominės socialinės teorijos, pagrindžiančios žmogiškųjų išteklių, vietos plėtros valdymo principus. Straipsnyje identifikuota principo „iš apačios į viršų" taikymo reikšmė ir ypatumai. Pateiktas kaimo bendruomenės įtraukimo į vietos plėtros sprendimų valdymą instrumentas - kaimo vietovės gyvybingumo vertinimo modelis, tai yra prevencinė priemonė demografiniams pokyčiams valdyti, galinti signalizuoti apie gresiančius pavojus ir atsiveriančias galimybes, kurios svarbios konkrečiai vietovei. Vertinamos trys pagrindinės (demografinė, ekonominė ir socialinė) kaimo vietovės gyvybingumą lemiančios, dimensijos pagal 21 rodiklį. Nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys kaimo bendruomenės tvarumą, gebėjimus (potencialą) geriau vykdyti bendras vietos plėtros funkcijas, kurti viešąsias vertybes, yra: bendruomeniškumo ir partnerystės stiprumas, bendruomenės sėslumas ir skaitlingumas, bendruomeninės organizacijos atstovaujančios gyventojų interesus, gyvavimo ciklo etapas, kaimo socialinės infrastruktūros būklė, kaimo vietovės gyvybingumas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with a relevant theme - how to manage changes of rural areas under the principle "bottom up" and how rural development should be based on the active and participant character of a local community. The research is based on experience of international projects (Baltic States Rural Partnerships Programme for Sustainable Rural Livelihoods (2000-2003) and HINTERLAND Potentials for a Spatial Development under the Aspects of Decline (2006 2007)) and various other social economic theories. This article presents importance and peculiarities of implementation of the principle "bottom up". The suggested Model of Vitality - Check for Villages is a tool of precaution for demographic transition and to manage changes in villages. The vitality check is based on demographic, economic and social dimensions using 21 indicators. The most important suggested aspects of rural community competence to perform the local functions and to create public values are: the intensity of the communal character and partnership of village, settled and abundant for rural community, rural community organization existence cycle, conditions of rural social infrastructure, vitality of rural area. A new public governance framework oriented to the "place-based" rural paradigm and steady application of the "upwards from the bottom" principle of village development are proposed. Result is a vital factor in rural development. However, even more important is the way of its achievement. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15048
Updated:
2018-12-20 23:17:03
Metrics:
Views: 42    Downloads: 13
Export: