Kaimo vietovių vystymosi scenarijai: Telšių ir Pasvalio rajonų gyventojų užimtumo didinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo vietovių vystymosi scenarijai: Telšių ir Pasvalio rajonų gyventojų užimtumo didinimas
Alternative Title:
Rural areas development scenarios: increasing rural employment in Telšiai and Pasvalys rural areas
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 206-218
Keywords:
LT
Kaimo vietovių vystymo scenarijaus planavimas; Kaimo vietovės varomosios jėgos; Scenarijus; Įžvalga.
EN
Driving forees of rural areas; Foresights; Planning of rural areas as development; Planning of rural areas development scenarios; Scenarios.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizuotos kaimo vietovių vystymosi scenarijų formavimo teorinės prielaidos, apibrėžtas jų kūrimo procesas, suformuotos Telšių ir Pasvalio rajonų gyventojų užimtumo didinimo įžvalgos. [...] Kaimo vietovių vystymo scenarijų sudaro įvadas, pagrindinė dalis ir komentarai, o pagrįstumas priklauso nuo logikos ir loginių ryšių. Svarbiausi scenarijaus kintamieji yra: tiriamojo objekto/subjekto varomosios jėgos; veikėjai; ryšiai tarp varomųjų jėgų ir veikėjų. Pagrindiniai scenarijų rengimo etapai yra: galimybių/sferos nustatymas; tendencijų analizė; scenarijų kūrimas; pasirinkčių kūrimas; galimybių išbandymas; veiksmų plano rengimas. Siekiant suformuoti pagrindą scenarijams kurti, pagal kaimo gyventojų užimtumą veikiančių veiksnių tyrimo metodologiją, buvo apibrėžtos Telšių ir Pasvalio rajonų vizijos ir misijos, parengtos įžvalgos. Telšių rajono strateginės įžvalgos scenarijams formuoti: darbo vietų kūrimas skatinant naujas ekonomines veiklas; inovacijų skatinimas; žemės ūkio daugiafunkciškumo ir socialinės infrastruktūros vystymas; regioninio turizmo verslo vystymas. Pasvalio rajono strateginės įžvalgos scenarijams formuoti: kooperacijos tarp vietos plėtros veikėjų stiprinimas; didelę pridėtinę vertę turinčių produktų ir paslaugų gamybos skatinimas; jaunimo gyventi ir plėtoti verslą kaimo vietovėse skatinimas; kaimo gyventojų verslumo ugdymas. [Iš leidinio]

ENThe article contains an analysis of theoretical presumptions about the development scenarios of rural areas, their determined creation process and some forethoughts about the increase of the employment rate in Telšiai and Pasvalys districts. A scenario of the development of rural areas consists of an introduction, the main part and comments; its reasoning depends on logic and logical relations. The main variables of the scenario are: the motive force of an analysed object/subject; characters; and relations between the motive forces and the characters. The main stages for the preparation of scenarios are: establishment of abilities/spheres; analysis of tendencies; creation of scenarios; creation of options; abilities' test; and preparation of an action plan. Visions, missions and the prepared forethoughts of Telšiai and Pasvalys districts were determined according to a method of the analysis of the factors that influence the employment of the people from rural areas in order to form the base for the creation of scenarios. The forethoughts that are used for the formation of scenarios of the Telšiai district are: creation of new working places and encouragement of new economic activities; promotion of innovations; development of social infrastructures and multi-functionality of agriculture; and development of regional tourism business. The forethoughts that are used for the formation of scenarios of the Pasvalys district are: sustainability of the cooperation between local actors; promotion of products and services that have a high surplus value; encouragement of young people to live and develop their business in rural areas; and enterprise training for people who live in rural areas.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30422
Updated:
2018-12-17 12:52:49
Metrics:
Views: 98    Downloads: 5
Export: