Vilniaus epistemologinės mokyklos teoretikas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus epistemologinės mokyklos teoretikas
Keywords:
LT
Angelas Daugirdas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTAngelas Daugirdas gimė 1776 m. gruodžio 11 d. 1786 m. jis buvo pasiųstas į jėzuitų administruojamas Mstislavlio, o vėliau ir į Mogiliovo mokyklas. Dombrovicų pijorų kolegijoje jis įsisavino gimnazijos lygmens mokslus. Nuo 1796 m. Angelas Daugirdas mokytojavo 11 metų pijorų kolegijose. 1801 m. jis buvo įšventintas kunigu Mogiliove. Vėliau Angelas Daugirdas skaitė filosofijos paskaitas Vilniaus universitete. Ypatingai atkreipė į save dėmesį 1817 m. žurnale Dziennik Wileński išspausdinęs plačią Krokuvos universiteto profesoriaus Felikso Jaronskio veikalo "Apie filosofiją" recenziją, kurioje aptarė kantizmo ir vokiečių idealizmo suklydimus, išaukštino sensualizmą bei išsakė teigiamą nuomonę naujųjų amžių empirizmo idėjų naudai, laikydamas jas teisingiausiomis. 1826 m. Angelui Daugirdui Vilniaus universitetas suteikė teologijos daktaro laipsnį už darbą apie stebuklų aiškinimą. Angelo Daugirdo paskaitos buvo orientuotos tirti objektyvią tikrovę kaip esamybę bei jos pažinimą tirti episteminio realizmo nuostata. Logiką Angelas Daugirdas laikė psichologijos dalimi. Prigimties dėsnius jis vadino logikos dėsniais. Juos laikė pastoviais ir nekintančiais kaip ir kiti Apšvietos teoretikai. Svarbiausias Angelo Daugirdo argumentas prieš naujųjų amžių skepticizmą bei subjektyvųjų idealizmą - įsitikinimo objektyviu pasaulio egzistavimu niekas negali susilpninti konstruojant pasaulio pažinimo tikroviškumo vaizdinį. Angelas Daugirdas yra vienas pagrindinių Vilniaus epistemologinės mokyklos atstovų.Reikšminiai žodžiai: Angelas Daugirdas; Logika; Pažinimo teorija; Moralės filosofija.

ENAngelas Daugirdas was born on 11 December 1776. In 1786 he was sent to the school of Mstislaw, and afterwards to Mogilyov. Both schools were managed by Jesuits. In Dombrovice college he acquired the schooling of the gymnasium level. Starting from 1796 Angelas Daugirdas taught at 11-years’ colleges. In 1801 he was consecrated a priest in Mogilyov. Later Angelas Daugirdas taught philosophy at Vilnius University. He draw an especial attention to himself in 1817, when he published a broad review of “O Filozofii”, a work by Feliks Jaronski, professor of the University of Krakow in the “Dziennik Wileński” magazine, in which he discussed the errors of Kantism and German Idealism, praised Sensualism and expressed his positive opinion of the ideas of Empirism of the new ages, as he considered them the most well-substantiated. In 1826 Angelas Daugirdas was awarded the degree of doctor of theology by Vilnius University for his work on explanation of miracles. Angelas Daugirdas’s lectures were oriented to studies of objective reality and its cognition. He viewed logics as a part of psychology and called the laws of nature the laws of logics. As other theoreticians of the Age of Enlightenment, Daugirdas considered the said laws permanent. His most important argument against the skepticism of the new ages and the subjective idealism was that nobody can impair the belief in the objective existence of the world by construing an image of reality of cognition of the world. Angelas Daugirdas is one of the main representatives of the Vilnius school of epistemology.

ISBN:
9986093171
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4886
Updated:
2016-07-06 10:04:57
Metrics:
Views: 23
Export: