Грунтовой могильник Малый Кауп : раскопки и находки

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Грунтовой могильник Малый Кауп: раскопки и находки
Alternative Title:
Plokštinis kapinynas Kleiner Кaup: tyrimai ir radiniai
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2010, t. 11, p. 188-210
Keywords:
LT
Archeologija; Degintiniai kapai žmonių kapai; Kapinynas; Kleiner Kaup kapinynas; Kuršiai; Prusai; Prūsai; Prūsija; Sembos pusiasalis; Tyrimai; Vikingai; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; Žirgų kapai.
EN
10th c. – 12th c; Archaeology; Burial - ground; Cremations human graves; Curonians; Graveyard; Horse graves; Kleiner Kaup cemetery; Prussia; Prussians; Researches; Sambian Peninsula; Vikings.
Summary / Abstract:

LTPateikiami plokštinio kapinyno Kleiner Kaup (Mažasis Kaupas) nauji archeologinių kasinėjimų rezultatai, leidžiantys iš naujo paaiškinti ir interpretuoti šio archeologinio komplekso žinomus duomenis ir tyrimų istoriją. Šis kapinynas, esantis istorinėje Prūsijos teritorijoje, šiaurinėje Sembos pusiasalio dalyje, pirmą kartą buvo atrastas 1865 m. tuometinėje Viskiautų (vok. Wiskiauten) gyvenvietėje, po to ne kartą kasinėtas vokiečių archeologų, paskutinį kartą prieš II pasaulinį karą – 1934 m. Dabar kapinynas teritoriškai priklauso Rusijos Federacijai, yra Kaliningrado srityje, 3 km į pietus nuo Zelenogradsko miesto centro, Mochovoje gyvenvietėje. Po II pasaulinio karo jį nuo 1956 m. tyrinėjo rusų archeologai, tęsdami tyrimus XXI a. pradžioje. Rusijos Mokslų akademijos Archeologijos institutas, bendradarbiaudamas su Vokietijos žemės Šlezvigo Holšteino archeologijos muziejumi, įsikūrusiame Gotorpo pilies muziejų saloje, 2008–2009 m. atliko naujus archeologinio komplekso kasinėjimus. Jų rezultatai straipsnyje pateikiami polemizuojant su lenkų archeologo V. Vrublevskio (Wojciech Wróblewski) 2007 m. paskelbta hipoteze apie skandinavų kolonistų ir vietinių prūsų aborigenų santykį šioje vietovėje. Straipsnyje preliminariai formuluojama išvadą, kad plokštinį kapinyną Kleiner Kaup paliko baltų bendruomenės žmonės dar iki Hakono, danų konungo Haroldo Mėlynadančio sūnaus, žygio į Sambiją (X a. pab.). Spėjama, kad Kaupo baltų gyvenvietė buvo sunaikinta Knuto Magnuso 1016 m. žygio į pietrytinę Baltijos pakrantę metu.

ENThe article presents the new results of archaeological excavations at the flat cemetery (Kleiner Kaup), which allow to re-explain and interpret the data and research history of this archaeological complex. This cemetery, located in the historic Prussian territory, in the northern part of the Semba Peninsula, was first discovered in 1865 at the Wiskiauten settlement of that time. Then it was repeatedly excavated by German archaeologists (the last time took place before the World War II, in 1934). Now the cemetery, that is in the Kaliningrad region, 3 km south of Zelenogradsk city centre, in the settlement of Mokhovaya, is territorially owned by the Russian Federation. After World War II, it was studied by Russian archaeologists since 1956, continuing research at the beginning of the 21st century. The Institute of Archeology at the Russian Academy of Sciences, in collaboration with the German Schleswig-Holstein Museum of Art and Archeology, located on the island of Gottor Castle museums, performed new excavations of the archaeological complex in 2008-2009. Their presented results discuss the hypothesis of Polish archaeologist Wojciech Wróblewski, published in 2007, regarding the relation in this area between the Scandinavian colonists and local Prussian aborigines. The article preliminarily formulates the conclusion that the people of the Baltic community left the flat cemetery Kleiner Kaup before Haakon's, who was the son of the King of Denmark, Harald Bluetooth, raid to Sambia (at the end of the 10th century). It is believed that the Baltic settlement of the Kaup was destroyed by Knut Magnus in 1016, during a raid to the south-eastern coast of the Baltic Sea.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27515
Updated:
2018-12-17 12:46:11
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: