Elektroninės bankininkystės Lietuvoje paslaugų vystymo problemos ir jų sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės bankininkystės Lietuvoje paslaugų vystymo problemos ir jų sprendimai
Alternative Title:
  • Development of electronic banking services in Lithuania: the problems and their possible solutions
  • Развитие электронных банковских услуг в Литве: проблемы и возможные пути их решения
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 103-118
Keywords:
LT
Kreditas. Paskolos / Credit; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTElektroninės bankininkystės, kuri autorių suprantamos kaip bankinių operacijų atlikimas virtualioje erdvėje, paslaugų raida Lietuvoje yra labai sparti. Dauguma gyventojų turi mokėjimo korteles, beveik trečdalis jų naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis, pradedamos vystyti mobiliosios bankininkystės paslaugos. Tačiau elektroninės bankininkystės skvarba Lietuvoje dar nėra pasiekusi tokio lygio, kaip pirmaujančiose šioje srityje pasaulio šalyse; taipogi nemažai registruotų elektroninės bankininkystės paslaugų vartotojų vis dar retai vykdo elektronines bankines operacijas. Tai aktuali problema, todėl straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kas įtakoja tokias tendencijas. Straipsnio tyrimo objektas – Lietuvos komercinių bankų teikiamų elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra. Straipsnio tyrimo tikslas – remiantis bankų klientų ir darbuotojų apklausa, įvertinti elektroninės bankininkystės paslaugų išvystymo lygį ir kokybę Lietuvoje, identifikuoti pagrindines priežastis, trukdančias platesniam elektroninės bankininkystės paslaugų vystymui Lietuvoje ir pateikti galimus jų pašalinimo būdus.Reikšminiai žodžiai: Elektroninė bankininkystė; Informacijos technologija; Komerciniai bankai; Elektroninės paslaugos; Kredito kortelės; Apklausos.

ENThe development of the services of electronic banking, which is understood by the authors as the performance of banking operations in the virtual space, is very fast in Lithuania. Most inhabitants have payment cards and almost a third of the population uses internet banking services. Mobile banking services are being developed. However, electronic banking is not yet as widespread in Lithuania as in the countries leading in this area in the world. Moreover, many registered users of electronic banking services seldom perform electronic banking operations. This is an important problem and the article seeks to find out the factors determining such tendencies. The article aims to study the development of the electronic banking services provided by the commercial banks of Lithuania. On the basis of a survey of bank clients and employees, the research of the article seeks to assess the development level and the quality of electronic banking services in Lithuania, identify the main reasons preventing the wider spread of electronic banking services in Lithuania, as well as suggest the possible ways for their elimination.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/831
Updated:
2018-12-20 23:04:17
Metrics:
Views: 33    Downloads: 7
Export: