Žydai Lietuvoje : istorija, kultūra, paveldas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas
Editors:
Lempertienė, Larisa, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : R. Paknio leidykla, 2009.
Pages:
309 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Judaizmas; Visuomenės grupė; Žydų bendruomenė; Tolerancija; Nepakanta; Sambūvis; Holokaustas; Lithuania; Judaism; Society group; Jewish community; Tolerance; Intolerance; Coexistence; The Holocaust.
Contents:
Turinys — Pratarmė — Lietuvos žydų istorijos ir kultūros ištakos — Judaizmas / Natalija Jevsejenko, Aleksandras Lvovas — Izraelio žemė ir valstybė / Giedrius Jokubauskis, Aušra Pažėraitė — Diaspora / Aušra Pažėraitė — Maldos ir palaiminimai / Aleksandras Lvovas — Antijudaizmas ir antisemitizmas / Vygantas Vareikis — Žydai Lietuvos visuomenėje — Bendruomenės įsikūrimas ir sklaida / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Bendruomenės privilegijos / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Bendruomenės sankloda / Šarūnas Liekis, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Visuomeninės padėties pokyčiai XIV–XX a. / Šarūnas Liekis, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Gyvenamoji erdvė / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Ūkinė veikla / Vygantas Vareikis, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Žydo įvaizdis Lietuvos visuomenėje / Vygantas Vareikis, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Religijos keitimas: tarp judaizmo ir krikščionybės / Aušra Pažėraitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Žydai ir valstybinė lietuvių kalba tarpukario Lietuvoje / Saulius Kaubrys — Žydai sovietinėje Lietuvoje / Samuelis Barnajus — Religiniai, kultūriniai ir politiniai sąjūdžiai — Chasidai ir mitnagedai / Marcinas Vodzinskis — Musaro sąjūdis / Aušra Pažėraitė — Socialinis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas / Marcinas Vodzinskis.— Politinės srovės / Eglė Bendikaitė — Religinė tradicija ir bendruomenės kasdienybė — Rytų Europos ir Lietuvos žydų asmenvardžiai / Aleksandras Beideris — Litvakai / Mordechajas Zalkinas — Tradicinis žydų kalendorius ir šventės / Larisa Lempertienė — Rabinai ir rabinatas Lietuvoje / Mordechajas Zalkinas — Sinagoga / Marija Rupeikienė — Religija ir kasdiena / Larisa Lempertienė — Šeima / Šaulis Štampferis — Pradinis religinis švietimas / Šaulis Štampferis — Kapinė / Auksė Kaizer — Kultūra ir paveldas — Lietuvos žydų kalbos / Larisa Lempertienė — Knygos ir periodika / Larisa Lempertienė — Hebrajiškoji literatūra Lietuvoje / Larisa Lempertienė — Modernioji Lietuvos jidiš literatūra / Mindaugas Kvietkauskas — Litvakų muzikos raida / Nina Stepanskaja, Kamilė Rupeikaitė — Modernusis menas / Vilma Gradinskaitė — Teatras / Joana Lisek — Mokslo ir kultūros įstaigos / Izraelis Lempertas — Išnašos ir nuorodos — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Dalykų rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Nepakanta; Paveldas / Heritage; Religija / Religion; Sambūvis; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Tolerancija; Visuomenės grupė; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta daugiau nei šešis šimtus metų Lietuvoje gyvenančiai žydų bendruomenei. Ją parašė Lietuvos ir užsienio – Baltarusijos, Izraelio, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos – mokslininkai, tyrinėjantys Lietuvos žydų istoriją bei kultūrą. Leidinyje aptariami mažiau populiarinami, o kartais savitai interpretuojami žydų praeities reiškiniai, rekonstruojamas žydų istorijos vaizdas. Skaitytojas susipažins su bendruomenės sankloda, religinės tradicijos, gyvenamosios erdvės ypatumais. Vertingas skyrius apie religinius, politinius ir kultūrinius sąjūdžius. Plačiai papasakota apie įvairiapusę žydų ūkinę veiklą; kai kam tikriausiai bus negirdėta Degsnės – žydų žemdirbių kaimo – istorija. Nagrinėjama asmenvardžių susiformavimo, įvairių tradicijų, literatūros ir muzikos, teatro ir dailės, mokslo raida. Knyga bus įdomi visiems, norintiems giliau pažinti Lietuvos žydų istoriją, tradicijas, kultūrą, jų nuopelnus Lietuvai ir pasauliui. Yra rekomenduojamos literatūros sąrašas, asmenvardžių, vietovardžų bei dalykų (su paaiškinimais) rodyklės. Iliustruota. Priešlapiuose skelbiamas Lietuvos miestų ir miestelių tautinės sudėties XIX a. pab. žemėlapis.

ENThe book is dedicated to the Jewish society living in Lithuania for more than six hundred years. It has been written by scientists from Belarus, Israel, Poland, France, Russia, who research the history and culture of Lithuanian Jews. The publication discusses less popular and sometimes peculiarly interpreted phenomena from the Jews’ past and reconstructs the image of the Jewish history. The reader will familiarise with the structure of the community, its religious traditions and peculiarities of their living area. The section about religious, cultural and political movements is also very valuable. Versatile economic activities of the Jews are widely presented. The history of a village of Jewish cultivators, Degsnė, is presented. The development of formation of personal names, various traditions, literature and music, theatre and art, development of science is analysed. The book will be interesting for those wishing to better perceive the history of the Jews of Lithuania, their tradition, culture, and their merits before Lithuania and the world. The indexes of recommended bibliography, personal names, place names and objects (with explanations) are available. The book is illustrated. It contains a map of the national composition of Lithuanian cities and towns of the end of the 19th c.

ISBN:
9789955736301
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47493
Updated:
2020-05-22 20:22:15
Metrics:
Views: 116
Export: