Kaimo plėtros prioritetai Kauno regione

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo plėtros prioritetai Kauno regione
Alternative Title:
Priorities for Rural Development in Kaunas Region
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2002, Nr. 3 (20), p. 25-34
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTKauno regionas yra intensyvaus žemės ūkio zonoje, jo gyventojai laikosi senųjų žemės ūkio tradicijų. Žemės ūkio produkcijos gamyba šiame regione buvo ir išlieka intensyvesnė negu vidutiniškai šalyje. Tačiau dabartinėmis ir ateičiai prognozuojamomis žemės ūkio bei maisto produktų rinkos sąlygomis, agrarinės reformos metu susiformavusios žemės ūkio verslo struktūros yra nepakankamai konkurencingos ir nepajėgios užtikrinti kaimo darbingų gyventojų užimtumo bei standartinio pajamų lygio. Būtina restruktūrtzuoti ir modernizuoti Šio regiono žemės ūkį, tai glaudžiai siejant su kitų kaimo ekonominės veiklos sferų plėtra ir kaimo socialinių problemų sprendimu. Esant ribotam kaimo ūkinių subjektų investiciniam pajėgumui ir nedidelėms valstybinės (įskaitant ES pagalbą) finansinės paramos galimybėms, turimus išteklius reikia sukoncentruoti į prioritetines kaimo ekonominės veiklos sferas, kurių plėtra lemtų teigiamus ekonominius ir socialinius pokyčius kaime. Pagrindinis tyrimų tikslas - identifikuoti Kauno regiono žemės ūkio ir kitos kaimo ekonominės veiklos būklę, pagrindines problemas, plėtros išteklius ir pagrįsti regiono kaimo tolesnės plėtros strategines kryptis. Šakinius, subregioninius, ūkio subjektų bei kitus prioritetus. Šio tyrimo tikslo siekis sukuria prielaidas efektyviau organizuoti Kauno regiono kaimo plėtros procesą ir su mažesnėmis paramos bei skatinimo lėšomis didinti plėtros lempą. Tyrimų objektas - kaimo plėtros procesai ir veiksniai Kauno regione.Reikšminiai žodžiai: Kaimo plėtra; Plėtros prioritetai; Veiklos įvairinimas; Regioninė rinkodara; Rural development; Develpment priorities; Activity diversification; Regional marketing.

ENKaunas region is located in the area of intensive agricultural activities, its population are known for adherence to old agricultural traditions. The intensity of agricultural production in this region remains higher than the national average. However, in light of current and future conditions for the market of agricultural products and foodstuffs, the agricultural economic structures formed during the agricultural reform lack competitiveness and are unable to ensure employment or the standard level of income for working rural population. The agricultural system of this region needs to be restructured and modernised, linking this process with diversification of economic activities and solution of rural social problems. Considering a limited investment capacity and moderate possibilities of state financial aid (including EU aid), the available resources have to be focussed for priority economic areas of rural economy which would entail positive economic and social developments in rural areas. The key objective of the research – identify the status of agriculture and other rural economic activities of Kaunas region, major challenges, resources for development and define strategic trends for future rural development. The research was aimed at providing preconditions for a more effective organisation of rural development within Kaunas region as well as at speeding up the momentum of development with lower aid and promotion funds. The subject of research – processes and factors of rural development of Kaunas region.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9554
Updated:
2018-12-17 10:59:50
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: