Kultūrinio kraštovaizdžio formavimo paradigmų prielaidos ir raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinio kraštovaizdžio formavimo paradigmų prielaidos ir raiška
Alternative Title:
Prerequisites and image of the paradigms to cultural landscape forming
In the Journal:
Journal of architecture and urbanism. 2013, Vol. 37, no. 1, p. 10-20
Keywords:
LT
Kraštovaizdžio architektūra; Kraštovaizdžio geografija; Kraštovaizdžio projektavimas; Kultūrinis kraštovaizdis; Planavimas; Projektavimas; Teritorijų planavimas; Tvarus vystymas.
EN
Cultural landscape; Design; Landscape architecture; Landscape design; Landscape geography; Planning; Sustainable development; Teritorial Planning; Territory planning.
Summary / Abstract:

LTRacionalios kraštotvarkos interesai reikalauja optimizuoti teritorijų planavimą ne tik įvardijant esamas spragas bei problemas, bet ir turėti moksliškai pagrįstas nuostatas dėl šalies kultūrinio kraštovaizdžio raidos kelių bei priimti visuomenės interesus atitinkančią jo kūrimo metodologiją. Rekomenduojamas kultūrinio kraštovaizdžio planavimą reguliuojančių paradigmų – tvaraus vystymo, geografinės, architektūrinės ir optimizacinės – kompleksas. Įvertinama Vokietijos ir Didžiosios Britanijos patirtis kraštovaizdžio planavimo srityje ir galimas jos pritaikymas tobulinant Lietuvos teritorijos planavimo sistemą. Kultūrinio kraštovaizdžio optimalumo problema išreiškia visuomenės siekius jo struktūros atžvilgiu, todėl jos sprendimas smarkiai priklauso nuo visuomenės kultūros intencijų, krašto ekonominio išsivystymo bei mokslo pažangos. [Iš leidinio]

ENLand management in the interests of rational optimization of spatial planning, not just a description of the existing shortcomings and problems, but also a scientifically-based provisions in the cultural landscape development and a public interest consistent with the design methodology. A complex of the regulatory paradigms for cultural landscape planning – sustainable and balanced development, geographical, architectural and optimizing – is recommended. The German and British experience in the field of landscape planning is and its potential use to improve the Lithuanian territory planning system is presented. As the landscape optimization problem expresses the aspirations of society against its structure, its decision largely depends on the intentions of the public culture, national economic development and education development level. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297955.2013.777553
ISSN:
2029-7955; 2029-7947
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47246
Updated:
2021-02-25 09:59:03
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: