Urbanistinio planavimo deformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanistinio planavimo deformacijos
Alternative Title:
Deformations of urban planning
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 4, p. 195-207
Keywords:
LT
Bendrasis planavimas; Planavimo kokybės įvertinimas; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws; Teritorijų planavimo įstatymas; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City ??planning.
EN
Comprehensive planning; Deformations in urbanism; Evaluation of planning quality; Evolution of planning quality; Law of territory planning.
Summary / Abstract:

LTUrbanistinės deformacijos yra masinis reiškinys. Straipsnio autorių tikslas – remiantis teorine ir praktine miestų bei rajonų, savivaldybių teritorijų planavimo patirtimi parodyti esmines deformacijas, kurios iškraipo bendrojo planavimo esmę ir nuo kurių priklauso jo sprendinių įgyvendinimo sėkmė bei apskritai urbanistinio (teritorinio) planavimo vertė. Šiame straipsnyje urbanistinio planavimo deformacijos suprantamos kaip bet kokie nukrypimai (iškreipimai) nuo to, kas normalu, logiška, sistemiška, objektyvu ir pagrįsta ekonomiškai, socialiai bei kitais aspektais, o juos (nukrypimus) veikiančių veiksnių visuma ir yra šio straipsnio objektas. Planavimo kokybė turėtų būti svarbiausias rūpestis, tačiau jos įvertinimas yra sudėtingas, todėl šiame straipsnyje autoriai siūlo santykinio vertinimo idėją bei argumentuotus principus, kurie turėtų pakeisti pačios dabar veikiančios planavimo sistemos deformacijas ir tai ją modernizuotų. [Iš leidinio]

ENAs deformations in urbanism is a massive phenomenon, the aim of the paper authors is to point out crucial deformations, experienced in municipal territory planning, which mutilate the meaning of comprehensive planning. Any deviations (distortions) from anything that is normal, logical, systematic, objective and reasoned economically, socially, etc. are understood as urban planning deformations and factors encouraging these deformations are the main object of this paper. These deformations affect the implementation success of comprehensive planning solutions and in general have an influence on the quality of urban planning. The quality of planning should be the most important concern, but the evaluation of planning quality is complicated, that's why the authors suggest an idea of comparative evaluation and reasoned principles which should change deformations in existing planning system and in this way modernize it. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30081
Updated:
2021-03-04 09:25:24
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: