Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis
Alternative Title:
Urban model of developing Vilnius modern centre
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, Nr. 4, p. 195-210
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūrinė kalva; Morfotipas; Urbanistinė struktūra; Užstatymo daugiaplaniškumas; Užstatymo morfotipas; Viešoji erdvė; Vilniaus užstatymas; Build-up areas in Vilnius; Built-up area typology; Morphotypes; Public space; Urban hill; Urban landscape layers; Urban structure.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Morfotipas; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Užstatymo daugiaplaniškumas; Užstatymo morfotipas; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces; Vilniaus užstatymas.
EN
Build-up areas in Vilnius; Built-up area typology; Morphotypes; Urban hill; Urban landscape layers; Urban structure.
Summary / Abstract:

LTVilniaus identiteto tęstinumui bei tolimesniam kokybiško sostinės įvaizdžio formavimui didelę svarbą turi šiuo metu stichiškai besivystančio Neries dešiniojo kranto ir „architektūrinės kalvos“ tolimesnės raidos urbanistiniai principai. Nereguliuojamos plėtros toleravimas darytų didžiausią neigiamą poveikį miesto identitetui, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, materialiam turtui ir šių veiksnių tarpusavio sąveikai. Todėl būtina nusistatyti aiškius metodinius moderniojo centro plėtros principus, kurie apibrėžtų vientisą urbanistinį centro įvaizdį, užtikrintų planuojamos teritorijos polifunkciškumą visuomeninių interesų atžvilgiu. Taptų aiškios investicinės erdvės galimybės, reglamentuotos sąlygos kultūriniam ir gamtiniam savitumui saugoti, ryškinti ir racionaliai naudoti, atsirastų objektyvios galimybės planuojamos teritorijos plėtrai valdyti ir svarbiausiems reglamentams nustatyti. [Iš leidinio]

ENUrban development principles of the "urban hill" on the right bank of the Neris river, which now is developing rather chaotically, have major importance for further formation of Vilnius urban identity and for formation of qualitative image of the capital. Toleration of further unregulated development would have a huge negative influence on urban identity, landscape, cultural heritage, real estate, and on interaction of these subjects. Therefore, it is necessary to define clear development principles of the modern centre in order to describe its complete urbanistic image and secure multifunctionality for public needs. This will make the area clear for investment, create conditions for preservation, accentuation and rational use of cultural and natural heritage. It will create objective possibilities for development management and establishment of regulation principles for the analysed area. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23818
Updated:
2021-03-04 09:25:45
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: