20 metų socialinės politikos tyrimų baruose : (metodologinis aspektas)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
20 metų socialinės politikos tyrimų baruose: (metodologinis aspektas)
Alternative Title:
20 years of social policy studies: (methodological aspect)
In the Book:
Socialinė raida ir politika. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2011. P. 7-30. (Aktualūs socialinės politikos klausimai ; 9)
In the Journal:
Aktualūs socialinės politikos klausimai. 2011, 9, p. 7-30. Socialinė raida ir politika
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Gyvenimo kokybė; Gyvenimo lygis; Lietuvos darbo ir socialinių tyrimų institutas; Socialinė parama; Socialinė politika; Socialinės paslaugos; Užimtumas; Employment; Institute o f Labour and Social Researches; Labor market; Quality of life; Social assistance; Social policy; Social services; Standard of living.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Gyvenimo kokybė; Nacionalinė sąskaityba / National accounts; Lietuvos darbo ir socialinių tyrimų institutas; Socialinė parama; Socialinė politika / Social policy; Socialinės paslaugos; Užimtumas / Employment.
EN
Institute o f Labour and Social Researches; Quality of life; Social assistance; Social policy; Social services; Standard of living.
Summary / Abstract:

LTRašinyje metodologiniu aspektu aptariami per dvidešimt metų Darbo ir socialinių tyrimų institute atlikti moksliniai tyrimai socialinės politikos, jos prioritetų bei įgyvendinimo mechanizmų klausimais, akcentuojant šalyje vykdomos socialinės politikos tikslų problemą. Kartu dėmesys skiriamas teoriniams darbo rinkos svertų bei socialinių paslaugų plačiąja prasme ekonominio ir socialinio efektyvumo vertinimo klausimams.1991 m. įkurtas Institutas ėmėsi trijų tyrimo krypčių –gyvenimolygio ir jo kokybės, darbo rinkos ir užimtumo didinimo, socialinių paslaugų bei socialinės paramos– tyrimų. Nuo pat veiklos pradžios iškilo esminė problema dėl socialinės politikos pagrindimo, nes stigo aiškios nacionalinės socialinės ir ekonominės raidos koncepcijos. Institute buvo metodologiškai pagrįstas ir pradėtas skaičiuoti realų skurdą rodantis absoliutaus skurdo rodiklis, grįstas normatyviniu pagrindinių asmeninių poreikių kainos metodu. Per aptariamą laikotarpį taip pat atlikta daug mokslinių tyrimų atskleidžiant minimaliojo darbo užmokesčio didinimo prielaidas ir pasekmes. Instituto mokslininkai savo veikloje nuosekliai gynė teorinę poziciją, kad pirmoji socialinės pagalbos pakopa skurstančiam žmogui yra jo įdarbinimas, kad minimali alga turi leisti perkopti skurdo ribą.Instituto mokslininkai tapo kompleksinio gyventojų užimtumo modelio pradininkais, taip pat atlikta nemažai vertingų tyrimų, susijusių su šalies profesinio mokymo sistemos plėtra ir darbo rinkos modernizavimu.

ENThe article presents the activities of Institute of Labour and Social Researches, which was founded in 1991 autumn. 20 years of continuous Institute's research activities covers the three main research directions: the living standard and its quality, labour market and employment, social services and social support. The article also analyzes the social policy development, its goals and challenges. Carried out researches mainly focuses on income inequality, minimum wage, middle-class, work payment, vocational training and the calculation of the relative poverty issues. The Institute's main scientific research partners and customers were the Ministry of Social Security and Labour and the Lithuanian Labour Exchan­ge. Institute scientists through these years has carried out more multi-dimensional, original and relevant researches - on the evidence we presented the list of all conducted scientific researches. [text from author]

ISSN:
1648-6269
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34838
Updated:
2019-03-22 17:42:42
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: