Chorinis menas visuomenės kultūroje: Europos chorinė tradicija ir jos įsitvirtinimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Chorinis menas visuomenės kultūroje: Europos chorinė tradicija ir jos įsitvirtinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Choral art in the culture of the society: European chorus tradition and its development in Lithuania
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Pages:
308 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Choras; Chorinio dainavimo kilmė; Chorinis dainavimas Europoje; Chorinis menas; Chorinė kultūra; Chorinė tradicija Lietuvoje; Lietuvos chorinio dainavimo istorija; Choral Arts; Choral culture; Choral tradition in Lithuania; Chorus; Genesis of Choral Art; History of the Europian and Lithuanian Choral Art.
Contents:
Pratarmė — Įžanga — I. Choro visuomeninė ir meninė prigimtis — 1. Choro visuomeninė ir žanrinė būtis. Choro sąvokos ištakos. Chorinės muzikos žanro susiformavimas. Veiklos motyvacija, visuomenės ir žmogaus saviraiška chore. Choras visuomeninio ir religinio gyvenimo sferose — 2. Estetinė visuomenės saviraiška chorinio meno raidos procese. Choro raidos periodizavimas. Ankstyvasis chorinis sinkretizmas. Grigališkasis choralas ir chorinio daugiabalsiškumo pradžia. Renesansas. Barokas. Klasicizmas ir pirmoji XIX a. pusė. Romantizmas ir mėgėjiškų chorų sąjūdžių epocha. XX amžius — 3. Chorinės kultūros sistema. Sistemos struktūra ir jos komponentai. Chorų dainavimo estetiniai lygmenys — 4. Bendroji europietiškoji chorinė tradicija. Chorinės tradicijos samprata. Chorinės patirties sklaida. Chorų veiklos prognozavimo galimybės — II. Europietiškos chorinės tradicijos prielaidos Lietuvoje — 1. Pirmieji profesionalaus chorinio meno reiškiniai Lietuvoje. Chorinės tradicijos Lietuvoje istoriškumo klausimas. Profesinio chorinio meno reiškiniai feodalinėje Lietuvoje. Ankstyvųjų chorinių reiškinių santykis su tautine dainavimo tradicija. Choro visuomeninė padėtis XIX amžiaus Lietuvoje — 2. Liaudies dainavimo tradicijų įtaka lietuviškų chorų ir tautinio repertuaro atsiradimui.Liaudies daina ir tautinio atgimimo idėja. Folklorinio daugiabalsiškumo sąlytis su profesionaliuoju. Chorinės psichologijos elementai liaudies tradicijose. Liaudies daina chorų repertuare. Išliekamosios vertės harmonizuotų liaudies dainų problematika — III. Tautinės chorinės kultūros formavimasis XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje — 1. Socialiniai ir kultūriniai chorų veiklos veiksniai. Chorinės kultūros kontūrų kristalizavimasis. Chorų veiklos bazė, chorvedžiai, dainininkai. Chorų visuomeninis ir žanrinis kryptingumas. Tautiškumo išraiška choriniame dainavime — 2. Chorinės estetikos bruožai. Chorų meniškumo ugdymas. Chorų vokalinė stilistika. Repertuaro estetinės ir ideologinės tendencijos — Išvados — Literatūra ir garso įrašai — Summary.
Keywords:
LT
chorinio dainavimo istorija; Muzika / Music.
ISBN:
9955456434
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46263
Updated:
2020-05-22 19:33:35
Metrics:
Views: 89
Export: