Klaipėdos katalikų bažnyčių chorai tradicijos ir inovacijų aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos katalikų bažnyčių chorai tradicijos ir inovacijų aspektu
Alternative Title:
Klaipėda catholic church choirs in the context of the tradition and innovations
In the Journal:
Soter. 2009, 31 (59), p. 149-167
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Choras; Giedojimas; Giesmės; Grigališkas choralas; Harmonizacijos; Katalikų bažn; Katalikų bažnyčių chorai; Klaipėda; Liturginis ritualas; Mišios; Sakralinis koncertas; Unisoninis giedojimas; Vargonininkai; Catholi churches; Choir; Choires of Catholic churches; Choral chanting; Concerts of sacred music; Harmonizations; Klaipėda; Liturgical ritual; Mass; Organist; Plainsong; Singing in unison; Songs.
Keywords:
LT
Giedojimas; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Grigališkas choralas; Harmonizacijos; Klaipėda; Liturginis ritualas; Mišios; Muzika / Music; Religinė muzika. Bažnytinė muzika. Sakralinė muzika / Religious music. Sacral music; Sakralinis koncertas; Unisoninis giedojimas; Vargonininkai; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Klaipėdos katalikų bažnyčių chorinė tradicija. Tai palyginti jauna, dar besiformuojanti katalikiškoji tradicija, nes iki Antrojo pasaulinio karo šis Lietuvos miestas priklausė Vokietijai ir jame dominavo Liuteronų Bažnyčia. Jauna Klaipėdos katalikų chorinė tradicija globalizacijos situacijoje susidūrė su tam tikrais savitais ir visoms Lietuvos bažnyčioms bendrais iššūkiais. Remiantis Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vargonininko ir kompozitoriaus G. Purlio patirtimi, iškeliami perspektyvūs tų problemų sprendimo būdai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses Klaipėda Catholic Church choirs' choral tradition. It is a relatively new Catholic tradition which is still being formed, because until the World War II this Lithuanian town belonged to Germany, where the Lutheran Church was dominant. Due to globalization a new choral tradition of Klaipėda Catholics faced certain distinctive and common challenges as all the other Lithuanian churches. Referring to the experience of Klaipėda Marijos Taikos Karalienės (Mary the Queen of Peace) church organist and composer G. Purlys, perspective ways of solving the problems have been pointed out. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24104
Updated:
2018-12-17 12:37:36
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: