Masculinity scripts, good life and familial intentions: the case of young Lithuanian men

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Masculinity scripts, good life and familial intentions: the case of young Lithuanian men
Alternative Title:
Vyriškumo scenarijai, geras gyvenimas ir šeiminės intencijos: jaunų lietuvių vyrų atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2014, Nr. 4 (86), p. 44-53
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Vyriškumas; Vyriškumo scenarijai; Geras gyvenimas; Jauni vyrai; Šeiminės intencijos.
EN
Masculinity; Masculinity scripts; Good life; Young men; Familial intentions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atsakyti į klausimus, ką jauniems vyrams reiškia gyventi gerą gyvenimą ir kaip vyriškumas, kaip kasdienis socialinių praktikų ir fantazijų įveiksminimas, susijęs su gero gyvenimo įsivaizdavimu. Kokius vyriškumo scenarijus tyrime dalyvavę vyrai renkasi siekdami išgyventi? Kokį santykį galima nubrėžti tarp vyrų gero gyvenimo įsivaizdavimų ir jų šeiminių ketinimų? Šie klausimai buvo keliami tiriant jaunų vyrų pasirenkamų vyriškumo scenarijų, gero gyvenimo ir šeiminio gyvenimo vizijų santykį. Straipsnyje etnografiškai reflektuojamos kasdienio gyvenimo galimybės ir apribojimai (Das, Kleinman 2001, p. 27), kuriuos tiriami vyrai naudoja konstruodami ir įgyvendindami savo vyrišką tapatybę. Daugiausia dėmesio skiriama vyriškumo scenarijų, gero ir „normalaus“ gyvenimo idealams bei šeiminiams jaunų vyrų ketinimams. Koncentruojantis ties vyriškumo scenarijais ir geru gyvenimu, klausiama, kokiu būdu pasirinktas vyriškumo scenarijus ir įsivaizduojamas geras gyvenimas gali veikti vyrų ketinimus sukurti šeimą/partnerystę. Ar įmanoma rasti ryšį tarp šių ketinimų, gero gyvenimo įsivaizdavimų ir vyriškumo praktikų, kurias reflektuoja patys vyrai? Kokiais būdais vyrų įsivaizduojamas geras gyvenimas ir laimės jausmo apibūdinimas gali veikti jų šeiminius pasirinkimus? Būtina pabrėžti, kad nors skirtingos vyriškumo formos yra susijusios su besikeičiančiomis socialinės klasės struktūromis, šiame tyrime nebuvo galimybės išskirti šių struktūrų dėl jauno informantų amžiaus ir skirtingo tyrimo fokuso. Straipsnyje analizuojami 30 pusiau struktūruotų interviu su skirtingos socialinės padėties, išsilavinimo, darbinio užimtumo, šeiminio statuso, seksualinės orientacijos, neįgaliais, gyvenančiais mieste ir kaime vyrais medžiaga. Tyrimo dalyviai buvo atrinkti tikslinės ir sniego gniūžtės atrankos būdu. [...].Kaip rodo tyrimas, tiek tradicinis, tiek disidentinis vyriškumo scenarijai buvo panašiu mastu susiję su tradicinės šeimos/partnerystės fantazijos bei vaikų turėjimo atgaminimu. Tad galima teigti, kad skirtingų vyriškumo scenarijų pasirinkimas reikšmingai nelemia informantų šeiminių ir prokreacinių intencijų. Nors vaikų turėjimas, informantų nuomone, susijęs su didele atsakomybe, jie buvo apibūdinami kaip svarbūs gero gyvenimo objektai. Konstruodami savo kaip „šeimos maitintojus“, „šeimos gynėjus“ ir „tėčių figūras“, informantai taip pat patvirtino savo hegemoninę galią įsivaizduojamų šeimų kontekste. Galima teigti, kad šiuolaikiniame lyčių tvarkos režime itin sunku priešintis vyraujančiam vyriškumo scenarijui. Tačiau informantų mėginimą reflektuoti alternatyvias vyriškumo trajektorijas ir galimybes galima suvokti kaip nedrąsų bandymą keisti įsigalėjusias vyriškumo praktikas, kad ir visuomenės mikrolygmenyje. [autoriaus santrauka]

ENAnalyzing 30 semi-structured interviews with 19–34-year-old Lithuanian men, the article focuses on the interconnection of these men’s scripts of masculinity, good life and familial intentions. Despite differences in class, education, sexual orientation, age and physical ability, most men adhered to the traditional masculinity script based on very normative male ideals and practices. In this script prevalent in the Lithuanian society, a man was manly, strong, economically secure, career-minded and successful breadwinner for his family. A significantly smaller part of the interviewed men were proponents of the second masculine script of a ‘sensitive new age man’ based on an egalitarian philosophy of caring, support and respect for others. However, both traditional and ‘dissident’ masculinity scripts remained equally linked to the reproduction of a traditional fantasy of family life/partnership and childbearing. Thus, it is possible to conclude that the choice of different masculinity scripts does not significantly influence the respondents’ familial intentions and visions of good life. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56055
Updated:
2019-01-31 19:17:39
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: