Žemaitija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus kovos XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus kovos XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradžioje
Alternative Title:
Žemaitija and the internal struggles in the Grand Duchy of Lithuania in the late 17th and early 18th centuries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2020, t. 41, p. 165-188. Aspects of southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV-XVIII amžiais
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žemaitija (Samogitia); Sapiegos (Sapiega family); Politinė konkurencija; Seimeliai; Bajorija; 17 amžius; 18 amžius.
EN
Political competition; Nobility; Sejmiks (Dietines); 17th century; 18th century.
Summary / Abstract:

LTXVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje Abiejų Tautų Respublikoje Žemaitija tapo tuo regionu, kuriame itin aštriai pasireiškė tuo metu Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę apėmę politiniai ir kariniai konfliktai. XVII a. 9-ajame dešimtmetyje Lietuvoje įtvirtinta didikų Sapiegų giminės hegemonija netenkino kitų įtakingiausių didikų giminių interesų. Didžiojo Šiaurės karo (1700– 1721 m.) išvakarėse didikų grupuočių kova Lietuvoje ėmė įgauti itin radikalias formas, peraugusias rutininės politinės konkurencijos ribas. Vis dažniau buvo griebiamasi atviros prievartos, ypač vykstant seimeliams. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti priežastis, paskatinusias į antisapieginį judėjimą aktyviai įsitraukti Žemaitijos bajoriją. Bandoma rasti atsakymus į klausimus, kodėl būtent Žemaitija tapo itin aktyvios didikų grupuočių tarpusavio kovos arena ir ar tikrai Žemaitijoje antisapieginio judėjimo šalininkai XVII ir XVIII a. sandūroje absoliučiai dominavo. [Iš leidinio]

ENIn the late 17th and early 18th centuries, Žemaitija (Samogitia) was part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, known for the especially harsh political and military conflicts that afflicted the Grand Duchy of Lithuania at that time. The hegemony of the Sapieha magnate family, established in Lithuania in the 1680s, was not in the interest of the other most influential magnate families. On the eve of the Great Northern War (1700–1721), the internal struggle between different magnate factions in Lithuania was taking extremely radical forms, which overstepped the framework of routine political competition. Open violence was increasingly resorted to, especially during sessions of the sejmiks (local parliaments). This article aims to show the reasons for the active involvement of the Žemaitijan nobility in the anti-Sapieha movement. The author attempts to find answers to the questions why Žemaitija became an arena for the exceptionally active struggle between magnate factions, and whether the supporters of the anti-Sapieha movement actually prevailed in Žemaitija at the turn of the 17th and 18th centuries. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v41i0.2218
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93780
Updated:
2022-03-15 18:54:45
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: