Organizacijos vystymosi veiksniai efektyvaus komandinio darbo aspektu.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos vystymosi veiksniai efektyvaus komandinio darbo aspektu
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 134-139
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work.
Summary / Abstract:

LTAplinka nuolatos kinta, keldama naujus reikalavimus, tai veikia ir komandinį darbą organizacijoje. Siekdamos panaikinti šiandienos verslo aplinkos iššūkius, vis daugiau organizacijų seno modelio sistemas keičia naujomis (žinios nėra nekintantis elementas ir jų raidai bei taikymo galimybių plėtrai būtina realizuoti procesą, besiremiantį darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo kultūra), kurių esminis elementas yra komandinis darbas. Komandinio darbo aspektu neišanalizavus veiksnių įtakos organizacijos kaitai, neįmanoma pasiekti efektyvaus organizacijos vystymosi. Tyrimo tikslas - ištirti organizacijos vystymosi veiksnius efektyvaus komandinio darbo aspektu. Komanda suprantama kaip efektyviai dirbanti grupė, pasiekusi tam tikrą integracijos lygį, kur organizacijos veiklos vystymosi efektyvumą lemia tokie veiksniai: vaidmenų pasiskirstymas tarp komandos narių, elgesio grupėje normos, nulemtos bendradarbiavimo, motyvacijos, kūrybiškumo, idėjomis bei socialiniais kontaktais paremtų tarpusavio santykių. Vadovo vaidmuo tampa vienu iš esminių komandos ir organizacijos vystymosi veiksnių, kai jis geba įtikinti darbuotojus nuolat mokytis, palaikyti gerus santykius su bendradarbiais, analizuoti komandos aplinkas bei efektyviai valdyti gaunamą naujausią informaciją. Su inovacijomis ir jų teikiama nauda supažindinti darbuotojai nejaus baimės dėl pokyčių ir padės juos įgyvendinti, mažiau priešinsis strateginėms pertvarkoms, pokyčiams. Komandinis darbas, nusiteikimas nuolat siekti naujų žinių ir įgūdžių, nepaliaujamas mokymasis iš kitų patirties, kūrybiškumas, naujoviškas mastymas yra vienos iš svarbiausių organizacijos vystymosi galimybių.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos vystymasis; Komandinis darbas; Organziational development; Team work.

ENThe article deals with the meaning and the features of effective team development, discloses the role of a team leader and describes the process of effective organizational development. Literature analysis allows substantiating the meaning of team work in the process of organizational development. The reason is that team work serves for quality and flexibility of organizational activity. It also raises the problem of personnel motivation and devotion and creates possibilities to attract and keep qualified workers. These factors influence quality in decision making and an ability to adapt to changes. A modern organization can develop and seek for its aims only on the basis of team work. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4602
Updated:
2018-12-17 11:46:25
Metrics:
Views: 45    Downloads: 31
Export: