Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas
Alternative Title:
Social-Political Effectiveness of Self-Government Institutions (a study)
Editors:
Puškorius, Stasys, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
390 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas. (S. Puškorius — Pirma dalis. Savivaldos institucijų funkcionavimo teoriniai pagrindai: 1.1. Pagrindinės naujosios viešosios vadybos paradigmos (S. Puškorius); 1.2. Vietos savivaldos institucijų veiklos vertinimo kriterijai (S. Puškorius); 1.3. Viešojo valdymo institucijų funkcijų ir decentralizavimo aspektų analizė (J. Baltušnikienė, A. Astrauskas); 1.4. Teoriniai vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimo aspektai (A. G. Raišienė); 1.5. Tinklinis vietos savivaldos ir kitų institucijų sąveikos modelis (S. Puškorius); 1.6. Strateginio planavimo modeliai ir jų taikymo galimybės vietos savivaldos institucijose (M. Arimavičiūtė) — Antra dalis. Vietos savivaldos institucijų teisinės bazės raida ir jos tobulinimo kryptys 2.1. Vietos savivaldos institucijų teisinės bazės raida (A. Bakaveckas); 2.2. Vietos savivaldos institucijų teisinės bazės tobulinimo kryptys (A. Bakaveckas, R. Vanagas); 2.3. Vietos savivaldos institucijų veiklos administracinės priežiūros mechanizmo ypatumai (A. Bakaveckas, R. Vanagas) — Trečia dalis. Vietos savivaldos institucijų ekonominių problemų analizė: 3.1. Lietuvos savivaldybių veiklos ekonominiai ir finansiniai aspektai (G. Davulis);. 3.2. Decentralizacijos vaidmuo sprendžiant ekonomines vietos savivaldos problemas (J. Baltušnikienė);. 3.3. Lietuvos regionų raidos perspektyvos (M. Išoraitė); 3.4. Vietinio verslo plėtra Lietuvoje (M. Išoraitė) —Ketvirta dalis. Vietos savivaldos institucijų sistema: sudarymo ir veiklos problemų analizė: 4.1. Vietos savivaldos institucijų vieta viešojo valdymo sistemoje ir valdymo problemos Lietuvoje (A. Astrauskas); 4.2. Savivaldybių institucinės struktūros modelių taikymo galimybės Lietuvoje (A. Astrauskas); 4.3. Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika Lietuvoje (J. Baltušnikienė, A. Astrauskas); 4.4. Kai kurių strateginio valdymo aspektų Lietuvos savivaldybėse analizė (M. Arimavičiūtė); Penkta dalis. Vietos savivaldos politikos kūrimo pagrindai: 5.1. Valdžia, partijos, savivalda ir demokratija (K. Masiulis); 5.2. Vietos savivaldos raidos problemos (V. Paulikas, I. Lazdinis); 5.3. Sprendimų inicijavimo ir jų vertinimo problemos savivaldybėse (A. G. Raišienė); 5.4. Pilietinių iniciatyvų stiprinimo galimybės vietos bendruomenėse (R. Vanagas) — Išvados. (S. Puškorius) — Summary.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTMonografija suskirstyta į penkias dalis. I-oje dalyje – Savivaldos institucijų funkcionavimo teoriniai pagrindai – nagrinėjamos pagrindinės naujosios viešosios vadybos paradigmos, vietos savivaldybių institucijų veiklos vertinimo kriterijai, strateginio planavimo modeliai ir taikymo galimybės. Parodomos viešosios vadybos galimybės ir pranašumai, taikant privataus sektoriaus laimėjimus. II-oje dalyje – Vietos savivaldos institucijų teisinės bazės raida ir jos tobulinimo kryptys – apžvelgiami šią veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų raida, analizuojamos tų aktų tobulinimo kryptys bei nagrinėjami savivaldos institucijų veiklos administracinės priežiūros mechanizmo ypatumai. III – oje dalyje – Vietos savivaldos institucijų ekonominių problemų analizė – nagrinėjami Lietuvos savivaldybių veiklos ekonominiai ir finansiniai aspektai, decentralizacijos vaidmuo sprendžiant ekonomines problemas. Išanalizuotas savivaldybių biudžetų išlaidų kitimas, atlikta pajamų analizė. IV – oje dalyje – Vietos savivaldos institucijų sistema: sudarymo ir veiklos problemų analizė – nagrinėjama sistemos struktūra, sistemos valdymo problemos Lietuvoje, savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveikos problemos. Ypač daug dėmesio skirta savivaldybių institucinės struktūros modelių taikymo galimybėms. V – oje dalyje – Vietos savivaldos politikos formavimo pagrindai – nagrinėjamos problemos, susijusios su valdžia, partijų ir savivaldos institucijų vaidmeniu plėtojant demokratiją bei politiniai savivaldos institucijų veiklos aspektai.Reikšminiai žodžiai: The institutions of local government; State; Management.

ENThe study is divided into five parts. 1st part - Theoretical basis for functioning of self-government institutions – examines main paradigms of new public management, criteria for evaluation of activities of local self-government institutions, models of strategic planning and possibilities of their application. Possibilities and advantages of public management are illustrated by applying achievements of private sector companies. 2nd part – Evolution of legislation of local self-government institutions and directions for its improvement – presents an overview of legislation regulating this activity, evolution of the legislation; it analyzes directions for improving these acts and examines specific features of administrative mechanism for supervising activities of local self-governments. 3rd part – The analysis of economic problems of local self-governments – examines economic and financial features of Lithuanian self-governments' activities, discusses the role of decentralization in addressing economic problems. The author performed analysis of changes in self-government budget expenditures, performed analysis of revenues. 4th part – The system of local self-government institutions: analysis of formulation and functional problems – looks into the structure of the system, system management issues in Lithuania, it discusses the problems concerning competence of self-government and county heads institutions and their interaction. A lot of attention is devoted to possibilities of applying the model of self-government institutional structure. 5th part – The basis of formulating local self-government policy – examines problems related to the Government, the role of parties and self-government institutions in advancing democratic and political features in activities of self-government institutions.

ISBN:
9955190221
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4571
Updated:
2020-06-09 19:16:46
Metrics:
Views: 133
Export: