Nonkonformizmas ir kritinė refleksija autentiškoje filosofinėje mąstysenoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nonkonformizmas ir kritinė refleksija autentiškoje filosofinėje mąstysenoje
Alternative Title:
Non-conformity and the critical reflection in the authentic philosophical mindset
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Metafora; Mokyklinis dogmatizmas; Nonkonformizmas; Socialinė tikrovė; Tyrinėjimas vaizduote; Uždavinys, Algis; Šapoka, Adolfas; Imaginative investigation; Metaphor; Non-conformity; Sapoka, Adolfas; School-dogmatism; Social reality; Uzdavinys, Algis.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Istorija (mokslas) / History science; Metafora; Mokyklinis dogmatizmas; Nonkonformizmas; Socialinė tikrovė; Šapoka, Adolfas; Tyrinėjimas vaizduote; Uždavinys, Algis.
EN
Imaginative investigation; Metaphor; Non-conformity; Sapoka, Adolfas; School-dogmatism; Social reality; Uzdavinys, Algis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma mąstytojo Paulio Feyerabendo nonkonformizmo pozicija remiantis tam tikrais istoriniais pavyzdžiais: Lietuvos 1863 m. sukilimu, Algio Uždavinio ir Herodoto atvejais. Kūrybiškai laisvai angažuoto nonkonformizmo pozicija nesitaiksto su mokyklinio dogmatizmo prisitaikėliškumu ir visuomenėje atlieka kritinio mąstymo funkcijas. Šiuo atžvilgiu nonkonformizmo pozicija skatina laisvąjį mokslą ir šitaip plėtoja mokslinius kritinius svarstymus, palaikančius smalsius konkrečios istorinės situacijos tyrinėjimus. Priešingai nei mokyklinis dogmatizmas, besiremiantis vienmate tam tikros mokslinės mokyklos tiesa, nonkonformizmas įsišaknyja į savęs pažinimą ir šliejasi prie tam tikro socialinio konteksto suvokimo, laisvo nuo vergiško mokslo metodikų. [Iš leidinio]

ENSpecial historical cases – the Lithuanian rebellion in 1863, Algis Uždavinys and Herodot stories – the article discusses the non-conformity position of Paul Feyerabend. A freelyh engaged non-conformity position does not reconcile oneself to the conformity of school-dogmatism. It performs critical reflection duties in the society. In this named respect the position of the non-conformity stimulates the interest of free science and thus it develops curiuos investigations of the concrete historical situation. Contrary to the school-dogmatism, which bases oneself on the one dimensional truth of the specific scientific school, nonconformity takes root in a self cognition and it leans on the understanding of the particular social context which is free from dogmatic methodologies of the slave science. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Nepaprastasis Algis Uždavinys: būties prasmės ieškojimas kūryboje / Antanas Andrijauskas. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. 12, Algio Uždavinio fenomenas / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 65-91, 542.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50057
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: