Būsto politikos raida Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsto politikos raida Lietuvoje
Alternative Title:
Housing policy development in Lithuania
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 835-848
Keywords:
LT
Būsto politika; Gerovės valstybė; Socialinė politika.
EN
Housing policy; Social policy; Welfare state.
Summary / Abstract:

LTBūstas yra reikšminga žmogaus gerovės dalis, tačiau šalies mokslinėje literatūroje šiam reiškiniui skiriama vis dar nepakankamas dėmesys. Būsto politikos decentralizavimas lėmė daugelį problemų, susijusių su apsirūpinimu gyvenamuoju plotu, būsto valdymu, bendros nuosavybės priežiūra, gyvenamojo fondo plėtra ir modernizacija. Straipsnyje analizuojama kaip ši politika keitėsi Lietuvoje per pastaruosius du dešimtmečius. Pateikiamas tarpdisciplininis šio reiškinio tyrimas: apžvelgiama teisės aktų raida, analizuojama būsto statistika ir tokios būsto politikos priemonės kaip parama būsto renovacijai, socialinis būstas. Straipsnyje pateikiami pirminiai projekto „Būsto politika Lietuvoje: raida, problemos ir pilietinės iniciatyvos“, kurį finansuoja LMT (sutarties Nr. SIN-18/2012) rezultatai. Remiantis G.Esping-Anderseno gerovės valstybės modeliais išryškinamas Lietuvos būsto politikos modelis. Statistinių duomenų pagalba atskleidžiamos svarbiausios su būstu susijusios problemos Lietuvoje: būsto stoka, blogos gyvenimo sąlygos ir būsto išlaikymo sunkumai, gana senas gyvenamasis fondas. [Iš leidinio]

ENThe publication analyzes the evolution of housing policy in Lithuania over the past two decades. Housing is an important part of human well-being, but the country scientific literature on this phenomenon by a lack of focus. Decentralization of housing policy has resulted in many problems related to housing management, common property maintenance, housing fund expansion and modernization. The paper presents an interdisciplinary investigation of this phenomenon: an overview of the legislation, analyzes housing statistics and housing policies instruments like housing renovation, social housing and more. This paper presents the initial results of the project “Housing Policy in Lithuania: Development, Issues and Civil Initiative" funded by the Lithuanian Research Council (contract No. SIN-18/2012). Based G. Esping-Andersen's welfare state model highlights the Lithuanian housing policy model. Analysis of statistical data reveals the most important housing-related problems in Lithuania: lack of housing, poor living conditions and housing maintenance problems, quite old dwellings. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45208
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 26    Downloads: 14
Export: