Jaunų šeimų būsto problema ir darbo jėgos judėjimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunų šeimų būsto problema ir darbo jėgos judėjimas
Alternative Title:
Problem of young families' housing and labour force movement
In the Journal:
Ekonomika. 2007, t. 79, p. 94-108
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Jaunimas / Youth; Kreditas. Paskolos / Credit; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTGyvenamasis būstas – vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmonių gyvenimo vietos pasirinkimą. Palyginus įvairių šalių būsto struktūrą, paaiškėjo, kad Lietuvoje didžiausia gyvenamojo būsto dalis nuosavybės teise priklauso gyventojams, o socialinio būsto pasiūlos beveik nėra. Pastaraisiais metais esami statybos mastai netenkina didėjančių gyventojų poreikių. Būsto paklausą didina ir siūlomos liberalesnės bankų kreditavimo sąlygos. Lietuvoje nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo gyvavo įvairios valstybės remiamos būsto finansavimo programos, kurios vienaip ar kitaip rėmė ir jaunimą, tačiau nustačius tam tikrus ribojimus turimam turtui ir gaunamoms pajamoms, pastaraisiais metais būsto kainoms, valstybės parama tapo neefektyvi. Straipsnyje pateikiama lyginamoji buvusių ir esamų jaunimo būsto įsigijimą remiančių programų analizė, taip pat Statistikos departamento informacija apie asmenis, pasinaudojusius valstybės parama būstui įsigyti, ir VMI duomenys apie asmenis, pasinaudojusius teikiama mokesčio lengvata už būsto paskolos palūkanas. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados apie esamos Lietuvos būsto struktūros trūkumus ir siūlymai, kurie galėtų pagerinti jaunimo gyvenimo sąlygas ir padėtų jiems įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsto struktūra; Darbo jėgos judėjimas; Darbo rinka; Emigracija; Finansavimo programos; Gyvenamasis būstas; Jaunimo emigracija; Jaunos šeimos; Kreditavimas; Nuosavas būstas; Socialinis būstas; Valstybės parama; Valstybės parama būstui įsigyti; Emigration; Financing programs; House; Housing structure; Labour force movement; Labour market; Lending; Lithuania; Properties; Public support; Social housing; The state support for house purchase; Young families; Youth emigration.

ENHouse is one of the main factors that influence the choice of the living place. A comparison of housing structures in various countries has shown that households own the main share of houses in Lithuania, while social housing supply has nearly disappeared. The increasing building facilities of houses do not satisfy the growing needs. The demand of houses is influenced also by softer credit requirements of banks. There have been various housing financing programs supported by the state since the declaration of Independence in Lithuania, which in one or another way are tuned to youth, but when the state established limitations for the amount of owned assets and incomes, the support of state has become ineffective during the latest growth of prices in the housing sector. Analysis of the previous and existing programs that are turned to the youths' house purchase, information of the Department of Statistics on the persons that took advantage of the state support for house purchase and the data on the persons that took advantage of the tax privilege for the interest for mortgage loans are presented in the article. Conclusions on the existing flaws of the Lithuanian housing market structure and suggestions that could be useful for the improvement of the living conditions of youth and support the consolidation of the labour market in Lithuania are presented. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32971
Updated:
2018-12-17 12:07:49
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: