Gerovės valstybė ir moderniosios Lietuvos urbanizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gerovės valstybė ir moderniosios Lietuvos urbanizacija
Alternative Title:
Welfare state and urbanisation of modern Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 4, p. 318-325
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas moderniosios visuomenės urbanizacijos ir skirtingų gerovės valstybės sistemų sąryšis bei jo aktualumas šiandieninėje posovietinėje Lietuvoje. Pagrindinis dėmesys yra skirtas moderniojo miesto apžvalgai, taip pat aptarti Vakarų miestų patirtis bei sovietinio ir posovietinio miesto tam tikras raidos tendencijas sociologiniu aspektu. Straipsnyje trumpai apžvelgiami skirtingų vakarietiškų gerovės valstybių (skandinaviškojo socialdemokratinio, kontinentinės Europos korporatyvinio bei anglosaksiškojo liberaliojo) modelių sąryšiai su moderniosios urbanizacijos procesais, socialine kaita ir procesais, aptariant Švedijos, Nyderlandų ir JAV patirtis. Tuo tarpu darbe svarbi dalis tenka ir (Lietuvos) sovietiniam miestui ir sovietinės gerovės valstybės atvejui, kuomet šis yra savitas modernybės atvejis Vakarų kontekste. Sovietinio miesto palikimas iki šiol formuoja didžiąją dalį moderniojo posovietinio Lietuvos veido, tačiau straipsnyje keliama problema: kaip dabartinė posovietinė gerovės valstybė žvelgia į miestą, sprendžia problemas susijusias su sovietinės urbanizacijos palikimu ir kaip jį iš naujo (per)formuoja, esant naujoms socialinėms, demografinėms ir ekonominėms aplinkybėms?. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Urbanizacija; Gerovės valstybė; Sovietinė ir posovietinė urbanizacija; Modernusis miestas; Urbanisation; welfare state; Modern city; Soviet and postsoviet urbanisation; Urbanizacija; Urbanisation; welfare state soviet; And postsoviet urbanisation.

ENUrbanisation is not an incoherent process in the city planning but a selective and purposeful shift to a systematical city development. The objective of the article is a discourse on a complex understanding of two different issues - urbanisation and welfare state, and on a complex theoretical frame in different - soviet and western - urbanisation experiences. The article is still relevant because the soviet concepts of welfare state and urbanisation shaped the cities of Lithuania. The aim of the study was to review the soviet and post-soviet city development as a modern city development (in relation to welfare state) and to foresee some tendencies in the post-soviet modern Lithuanian city according to the present welfare state and urbanisation trends and western city experiences. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21947
Updated:
2018-12-17 12:30:07
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: