Nepilnamečių, atliekančių bausmę pataisos namuose, gyvenimo būdo ypatumai ir nuostatos socialiam gyvenimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių, atliekančių bausmę pataisos namuose, gyvenimo būdo ypatumai ir nuostatos socialiam gyvenimui
Alternative Title:
Life style of adolescent male convicts and their values of social life
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 816-834
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas nepilnamečių, bausmę atliekančių Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, gyvenimo būdo ypatumai bei nuostatos gyventi socialiai. Tyrime dalyvavo 15 – 18 metų vaikinai, nuteisti už sunkiausius nusikaltimus ir laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuo vienerių iki ketverių metų. Didžioji dalis respondentų bausmę pataisos namuose atliko ketvirtą kartą ir daugumai jų buvo 17 metų. Pažymėtina, kad šie nepilnamečiai yra neįgiję tinkamų socialinių įgūdžių, todėl linkę sprendžiant konfliktus ir kitas problemas naudoti agresiją ar kitus būdus, prieštaraujančius visuomeninėms normoms. Tyrimas atskleidė, kad didžioji dauguma tiriamųjų laisvalaikį leisdavo su kiemo draugais, prie kompiuterio, su klasės draugais ar būdami asocialiose grupėse. Beveik pusė pažymėjo, kad laiką leisdavo su tėvais, tačiau tiek tėvai, tiek vaikai laisvalaikiu užsiimdavo „kuo jie norėjo“. Dažnas nepilnametis augo tik su vienu iš tėvų, su seneliais ar pilnose, tačiau rizikos šeimose, kurios nesirūpina vaikais. Taigi, daugelis nepilnamečių neturėjo autoritetingų socialinių įgūdžių ugdymo pavyzdžio šalia, kuris padėtų keisti gyvenimo būdą, pozityviai elgtis kasdienėse gyvenimo situacijose, spręsti iškylančius konfliktus ir formuotų nuostatas socialiam gyvenimui. Todėl teigtina, kad socialinių įgūdžių ir pozityvaus gyvenimo būdo šeimoje stoka yra viena svarbiausių prielaidų, nulemiančių nepilnamečių, esančių tardymo izoliatoriuje ir atliekančių bausmę pataisos namuose, negatyvias elgesio apraiškas bei asocialaus gyvenimo būdo nuostatas.Tyrimu nustatyta, kad nepilnamečiai, atliekantys bausmę pataisos namuose, pozityviai vertina socialinių įgūdžių ugdymą laisvės atėmimo vietose. Jie įžvelgia socialinių įgūdžių turėjimo privalumus, pripažįsta, kad socialinių įgūdžių turėjimas padeda bendrauti ir užmegzti ryšį, objektyviai vertinti save ir kitus, konstruktyviai spręsti konfliktus, priimti sprendimus. Vadinasi, laisvės atėmimo vietose bausmes atliekantiems vaikinams vykdomos programos turėtų pasitarnauti jų socialinių įgūdžių įgijimui, tačiau beveik dešimtadalis nepilnamečių pažymėjo, kad nenori įgyti socialinių įgūdžių, nes jiems to nereikia, neturi nusiteikimo socialiai gyventi ir keisti savo gyvenimo būdo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bausmę atliekantys nepilnamečiai; Gyvenimo būdas; Nuostatos socialiam gyvenimui; Socialiniai įgūdžiai; Life style; Social skills; Values of social life; Young male convicts.

ENThe research revealed that: juvenile convicts, who service their sentence in the correction facility, positively evaluate development of social skills in custodial institutions, they perceive advantages of social skills acquisition, acknowledge that possession of social skills enable them to communicate and establish contacts, to objectively evaluate themselves and others and to constructively solve conflicts, make decisions; however, they give low evaluation to acquisition of social skills as a means to express own feelings. The programmes implemented for adolescents in custodial institutions facilitate acquisition of their social skills because almost one third of the juvenile convicts pointed out that their social skills were enhanced in custodial institutions. However, almost one tenth of juvenile convicts do not intent to lead a social life and they pointed out that do not want to acquire social skills because they do not need them. The conducted research allows concluding that correctional restoration of behaviour, relations and values provides juvenile convicts with a possibility to acquire social skills, develop convicts’ understanding about the life in law society. Therefore, having serviced their sentence, juvenile convicts may better re-socialise and adapt to the society.The study revealed that the vast majority of patients spent their leisure time in the yard with friends, to your computer, with classmates or being dysfunctional groups. Almost half said that the time allowed to the parents, but both parents and children to engage in leisure "as they wanted." Frequent minor increase only one of the parents, the grandparents or complete, but the risk in families that do not care about children. So, many minors had no authoritative social skills training model next, which will change the way of life, a positive act in everyday life situations, solve conflicts that arise and the development of the provisions of social life. [...].

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45207
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 51    Downloads: 7
Export: