Agresyvus nepilnamečių elgesys mokykloje : priežastys ir raiškos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresyvus nepilnamečių elgesys mokykloje: priežastys ir raiškos ypatumai
Alternative Title:
Aggressive behaviour of minors at school: reasons and peculiarities of expression
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 331-374
Keywords:
LT
Mokykla / School; Jaunimas / Youth; Šeima / Family; Vaikai / Children; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos svarbiausios agresyvaus elgesio teorijos, agresyvų elgesį skatinantys socialiniai – psichologiniai veiksniai, agresyvaus elgesio pasireiškimo formos ir rūšys, atkreipiant dėmesį į agresyvaus nepilnamečių elgesio raiškos ypatumus mokykloje. Atliktas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti moksleivių, mokytojų požiūrį į agresyvų elgesį, jo priežastis bei raiškos ypatumus. Nustatyta, kad vyresnių klasių moksleiviai gana dažnai agresyviai elgiasi būdami neblaivūs. Nepilnamečiai elgiasi agresyviai, norėdami įveikti savo nesėkmes, nevisavertiškumą kitoje srityje. Mokyklose kalbama apie smurtą, taip pat pranešama tėvams, mokyklos vadovybei, tačiau dauguma priemonių rutiniškos, maža individualios mokytojų iniciatyvos. Apklausos duomenys patvirtina instrumentinį mokinių agresijos pobūdį ir sociokultūrinės teorijos tinkamumą, nagrinėjant mokinių agresyvumą: mokiniai ir mokytojai svarbiausiomis agresyvumo priežastimis laiko įsitvirtinimą grupėje, savo pranašumo demonstravimą. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys agresyvų nepilnamečių elgesį, yra: neužimtumas jokia pozityvia veikla arba asocialus užimtumas, bendraamžių grupių reikalavimai agresyviai elgtis, stimuliuojantis smurtinio pobūdžio žiniasklaidos patiekiamos informacijos poveikis, vaikams taikomas netinkamas auklėjimas, nepakankama vaikų priežiūra, netinkamos vaiko ir paauglio gyvenimo sąlygos namuose.Reikšminiai žodžiai: Agresija; Paaugliai; Mokykla; Požiūris; Šeima; Aggression; Teenager; School; View; Family.

ENThe article analyses the most important theories of aggressive behaviour, social and psychological factors promoting aggressive behaviour, and forms and types of aggressive behaviour by concentrating on the specifics of aggressive behaviour of the underaged at school. The study was carried out; the goal of the study was the identification of attitudes of students and teachers towards the aggressive behaviour, the aggression reasons and peculiarities of expression. It was identified that the students of higher grades rather often behave aggressively being inebriated. Minors behave aggressively willing to cope with their failures in other fields. Schools are concerned about violence, they also notify parents and school administration, but the majority of means are routine, and the individual incentive of teachers is insignificant. Data of survey confirms the instrumental character of student aggression and the applicability of socio-cultural theory in analysing the aggression of students: students and teachers consider their establishment in the group, and demonstration of their advantages as the main reasons of aggression. The main factors determining the behaviour of aggressive minors are non-engagement in any positive activity, or asocial engagement, requirements of contemporaries to behave aggressively, stimulating effect of media broadcasting information of violent nature, unsuitable education provided in respect of children, insufficient care of children, and unsuitable life conditions of children and adolescents at home.

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5689
Updated:
2013-04-28 16:17:35
Metrics:
Views: 39
Export: