Valstybės elektroninės informacijos saugos strategija - vienas iš pagrindinių elektroninės informacijos saugos reguliavimo instrumentų: lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės elektroninės informacijos saugos strategija - vienas iš pagrindinių elektroninės informacijos saugos reguliavimo instrumentų: lyginamoji analizė
Alternative Title:
State's electronics information security strategy - one of key electronic information security regulatory instruments: comparative analysis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 2 (92), p. 37-45
Keywords:
LT
Elektroninė informacija; Elektroninės informacijos sauga ir jos reguliavimas.
EN
Electronic information; Security of electronic information and its regulation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos elektroninės informacijos saugos reguliavimo srityje lyderiaujančių Europos valstybių elektroninės informacijos saugos strategijos lyginant jas su naująja Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija. Straipsnio objektas -- elektroninės informacijos saugos reguliavimas, kurio vienas iš pagrindinių elementų -- elektroninės informacijos saugos strategija. Straipsnio tikslas -- lyginamuoju aspektu išnagrinėti kai kurias pažangiausias Europos valstybių valstybines elektroninės informacijos saugos strategijas bei pateikti Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategijos lyginamąjį įvertinimą, taip pat atitinkamus pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos reguliavimo. Straipsnyje taikomas lyginamasis, analizės ir kiti metodai. Analizuojant ES valstybių elektroninės informacijos saugos strategijas naudojamasi užsienio valstybių teisinių dokumentų duomenų bazėmis bei periodine literatūra. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Norvegijos, Suomijos bei Čekijos informacijos saugos strategijos, antroje lyginamuoju aspektu analizuojama naujoji Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija, keliamos egzistuojančios elektroninės informacijos saugos reguliavimo Lietuvoje problemos. Atlikta analizė leidžia teigti, kad naujoji Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija, nors priimta 2006 m., ne visiškai atspindi kai kuriuos pagrindinius elektroninės informacijos saugos reguliavimo principus ir yra tobulintina. Straipsnyje pateikiamos Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategijos tobulinimo kryptys, priemonės, taip pat pasiūlymai dėl elektroninės informacijos saugos reguliavimo Lietuvoje tobulinimo. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the strategies of ensuring electronic information security in the countries leading in the area of electronic information protection compared to the new Lithuanian strategy of electronic information protection. The object of the article - regulation of electronic information security the major element of which is the strategy of electronic information protection. The article is aimed at analyzing some advanced strategies of electronic information protection in some European countries and presenting a comparative evaluation of Lithuanian strategy of electronic information protection and some suggestions as regards regulation of electronic information protection. The comparative methods, analysis and other methods were employed in the research. During the analysis of the EU strategies of electronic information protection, the databases of legal documents and periodicals of foreign countries. The article is composed of two parts. The first part compares the strategies of electronic information protection in Norway, Finland, and Czechia; the second part deals with the Lithuanian strategy of electronic information protection and current problems in the regulation of electronic information protection. The analysis performed allows stating that the new Lithuanian strategy of electronic information protection, adopted in 2006, does not fully reflect some main principles of electronic information protection and must be refined. The article gives the directions, measures of improving the Lithuanian strategy of electronic information protection, and suggestions on how the regulation of electronic information protection could be improved in Lithuania.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16454
Updated:
2018-12-17 12:01:47
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: