International legislative regulation provisions concerning the security of information systems and information. Implementation of the provisions in Lithuania

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėInternational legislative regulation provisions concerning the security of information systems and information. Implementation of the provisions in Lithuania
Autoriai
KnygojeDatabases and Information Systems : Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Vilnius, July 3-6, 2006 . 2006, P. 219-227
Reikšminiai žodžiai
LTInformacinės sistemos; Saugumas
ENInformation system; Security
Santrauka / Anotacija

LTInformacinių technologijų saugumas yra pagrindinis faktorius leidžiantis koordinuoti informacinių technologijų naudojimą privačiame ir viešajame sektoriuje Lietuvoje. Įstatymų leidėjai, norėdami, kad informacinių technologijų naudotojai elgtųsi, kaip numatyta įstatymuose, visų pirma turi išaiškinti saugumo teikiamą naudą. Vystantis informacinėms sistemoms būtina sukurti saugumo kultūrą Lietuvoje. Informacijos bei procesų, atliekamų per informacines technologijas, konfidencialumas, integralumas ir prieinamumas yra labai svarbūs faktoriai sąlygojantys daugelio didelių organizacijų veiklą. Todėl aukščiau išvardyti faktoriai yra reguliuojami teisės aktais. Šiandien, kai didesnioji visuomenės dalis yra mažiau ar daugiau priklausoma nuo operacinių sistemų operacijų sklandumo bei panašių paslaugų, saugumas tapo ypač svarbiu faktoriumi. [...] Šiame darbe analizuojama statutinis reguliavimas, įtvirtintas ES, įskaitant OECD, kadangi statutiniai aktai, priimti OECD šalyse suformulavo pagrindines, orientuotas į vertę, tendencijas specifiniuose visuomeniniuose santykiuose, susijusiuose su informacinėmis technologijomis. Darbe ypač didelis dėmesys skiriamas reguliavimui, kuris susijęs su informacinių sistemų bei informacijos saugumu ES bei Lietuvoje, akcentuojant šių nuostatų praktinį taikymą Lietuvos Respublikoje. Moksliniame lygmenyje tai yra pirmas tokio pobūdžio darbas Lietuvoje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENInformation technologies’ security is the basic factor allowing us to coordinate the utilisation of information technologies within the public and the private sector in Lithuania. However, to instil a behaviour desired by lawmakers into a society or a national state it is necessary to make concerned parties realise the benefits to be gained from security. To guarantee the development of information systems in Lithuania it is absolutely essential to create a culture of security in the state of Lithuania. The confidentiality, the integrity and the availability of information and processes performed within information systems are vitally important characteristics able to secure successful operation of many large organisations. Therefore, the above-mentioned characteristics are determined by legislative or other measures or regulatory character. Today when the greater part of society is more or less dependent on the fluency of information systems’ operation and relevant services, security for security have become a matter of primary importance. The present work seeks to examine the provisions of statutory regulations set forth by international documents adopted by the EU, including the OECD, because acts adopted in OECD countries have formed the basic value oriented tendencies in this particular area of public relations having to do with information technologies. Particular stress is laid on regulations producing a direct influence on legislative regulation governing the security of information systems and information in the EU and Lithuania, emphasising the practical application of the provisions in the Republic of Lithuania.

ISBN9955-28-013-1
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6513
Atnaujinta2013-04-28 16:26:29
Metrika Peržiūros: 1