Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, elektroninio verslo ir teisinio reguliavimo aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, elektroninio verslo ir teisinio reguliavimo aspektai
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
507 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Elektroninė erdvė; Informacijos teisė; Tapatybės vagystė; Teisinis reguliavimas; Teisinė atsakomybė; Cyberspace; Identity theft; Information law; Legal regulation; Legal responsibiility; Virtual space.
Contents:
Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje kaip socialinis teisinis reiškinys — Asmens tapatybė ir asmens tapatybės nustatymas: Asmens tapatybė; Asmens identifikavimas fizinėje ir elektroninėje erdvėje — Elektroninė erdvė ir tapatybės vagystė kaip visuomenei pavojinga veika, šios veikos padariniai (pasekmės): Elektroninė erdvė ir tapatybės vagystė kaip visuomenei pavojinga veika; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje padariniai; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje padarinių (pasekmių) klasifikacija — Socialinis teisinis tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje aspektas — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje samprata — Tapatybės vagystės formos — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje plitimo tendencijos — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje subjektai ir aukos: Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje subjektai; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje aukos — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje įvykdymo būdai ir jų specifika — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje įvykdymo būdai — Asmens duomenims kylantys pavojai elektroninėje erdvėje — Teisinis reguliavimas, susijęs su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje — Tarptautiniai bei regioniniai teisinio reguliavimo dokumentai ir tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų; Europos Sąjungos dokumentai dėl elektroninių nusikaltimų — Specifinės teisinio reguliavimo sritys, kovojant su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje (pasirinktų užsienio valstybių ir Lietuvos analizė): Asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje teisinis reguliavimas; Asmens duomenų teisinė apsauga; Elektroninių duomenų saugumas —Kiti teisės aktai, reglamentuojantys visuomeninius santykius, susijusius su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje (specialūs teisės aktai): JAV teisės aktai, reglamentuojantys visuomeninius santykius, susijusius su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje; JAV ir Lietuvos teisės aktų, nukreiptų prieš tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje, lyginamoji analizė — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje elementų kriminalizavimas (baudžiamoji atsakomybė už tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje): Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje elementų kriminalizavimas pasirinktose valstybėse: lyginamoji analizė; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje elementų kriminalizavimas Lietuvoje — Kitos atsakomybės rūšys Lietuvoje už tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje: Civilinė atsakomybė už tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje; Administracinė atsakomybė už tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija konkretaus asmens lygmeniu — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija organizacijų lygmeniu: Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija viešajame sektoriuje; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija privačiame sektoriuje; Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija neformalių socialinių junginių, darinių ir organizacijų lygmeniu — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija valstybiniu lygmeniu — Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencija tarptautiniu, dvišaliu (tarpvalstybiniu) ir (arba) regioniniu lygmeniu — Tyrimai: Elektroninės žiniasklaidos tyrimas; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai — Literatūros sąrašas — Priedai: Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų; Anketos.
Keywords:
LT
Elektroninė erdvė; Informacijos teisė; Tapatybės vagystė; Teisinė atsakomybė; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws.
EN
Cyberspace; Identity theft; Information law; Legal regulation; Legal responsibiility; Virtual space.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autoriai išsamiai nagrinėja tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje kaip naujo tipo pavojingą veiką, jos požymius ir keliamą grėsmę visuomeniniams santykiams (t.y. įvertina teisinio reguliavimo pakankamumą, įskaitant teisinės atsakomybės už šią veiką aspektą) bei galimas prevencijos priemones. Monografijoje apžvelgiama tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje kaip socialinis-teisinis reiškinys, pateikiamos šio reiškinio vystymosi tendencijos; aptariami tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje atlikimo būdai, jų specifika ir šios veikos padariniai. Monografijoje taip pat nagrinėjami teisinio reguliavimo, įskaitant teisinės atsakomybės, susijusios su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje, aspektai;pateikiamos rekomendacijos dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimo; tiriami ir pateikiami tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencijos priemonės ir būdai. Monografija skirta visiems, kas domisi ne tik elektroninės erdvės teikiamais privalumais, bet ir joje vykdomomis pavojingomis veikomis, susijusiomis su neteisėtu asmens duomenų ir tapatybės panaudojimu, bei tokių veikų prevencija. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955193746; 9789955193753 elektroninis
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35137
Updated:
2021-03-04 22:57:03
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: