Studentų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, jo raiška laisvalaikiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, jo raiška laisvalaikiu
Alternative Title:
Students’ health-related physical activity and its expression in leisure time
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 93-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Autštoji mokykla; Fizinio aktyvumo raiška; Fizinis aktyvumas; Sveikata; Expression of physical activity; Health; High School; Higher educational institution; Physical Activity; Physical Activity resolution.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas studentų savos sveikatos vertinimas, psichosomatiniai negalavimai, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo laisvalaikiu problema. Pateikti kitų tyrėjų atlikti studentų gyvensenos tyrimai, išryškinami nepakankamo fizinio aktyvumo poveikio sveikatai klausimai. Analizuojami anketinės apklausos duomenys apie studentų sveikatą, patiriamus negalavimus, turimas žinias apie sveikatą ir fizinį aktyvumą. Konstatuojama, kad daugelio I kurso studentų fizinio aktyvumo trukmė neatitinka Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) (2003) rekomendacijų. Dauguma studentų fiziškai yra pasyvūs, o tai neigiamai veikia savijautą ir sveikatą. Todėl sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo vidinės motyvacijos ir aktyvios elgsenos įgūdžių visam gyvenimui ugdymas yra svarbi studentų šiuolaikinės bendrosios asmens kultūros ugdymo sudedamoji dalis. Edukacinės paradigmos keitimasis verčia permąstyti studijuojančiųjų gyvenimo kokybės klausimus, kurti palankią sveikatai ir fiziniam aktyvumui edukacinę aplinką. [Iš leidinio]

ENArticle reveals the students’ wn health assessment, psychosomatic illnesses, problems of healthrelated physical activity in leisure time. There are represented analyses of students’ way of life which have an impact on the health of academic young people. Girls’ and boys’ opinion about their health, complaints, knowledge about health and physical activity are analysed. The data of research about students’ physical activity in leisure time are represented. It is stated that the duration of physical activity of the majority first year students don’t correspond to the Health enhancing physical activity recommendations of WHO (2003). Most of the students’ experience physical inactivity affecting on the well-being and health. Therefore, health promoting physical activity, the self-motivation and the skills of active behaviour in content of life-long learning are important for education of students’ contemporary general culture. The changes of educational paradigm enforce students to rethink the questions of life quality, to create the opportune for health and physical activity educational environment. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44956
Updated:
2018-12-17 13:26:04
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: