Kai kurių Lietuvos universitetų studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos su sveikata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurių Lietuvos universitetų studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos su sveikata
Alternative Title:
Association between physical activity levels, dietary habits and health status in students of some Lithuanian universities
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2021, Nr. 2 (100), p. 57-66
Keywords:
LT
Aktyvumas; Fizinis ugdymas / Physical education; Studentai / Students; Sveikata / Health; Sveikatos ugdymas / Health education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTDėl stresą keliančių veiksnių: naujos aplinkos, gyvenimo sąlygų, didelių mokymosi krūvių bei nuolatinės įtampos sutrikdomas studentų mitybos režimas, o mitybos įpročiai tampa nepalankūs sveikatai. Dėl padidėjusio mokymosi krūvio studentai priversti didžiąją laiko dalį sėdėti, jiems trūksta laiko ir motyvacijos sportuoti. Lietuvoje neatlikta sudėtinių mokslinių tyrimų, apibūdinančių studentų fizinio aktyvumo, mitybos įpročių ir sveikatos būklės sąsajas. Tyrimo tikslas – nustatyti kai kurių Lietuvos universitetų studentų fizinį aktyvumą, mitybos įpročius bei įvertinti jų sąsajas su subjektyviai vertinama sveikatos būkle. Mitybos įpročių, fizinio aktyvumo bei juos lemiančių veiksnių tyrime dalyvavo Vilniaus universiteto (n = 193) ir Lietuvos edukologijos universiteto (n = 85) studentai. Respondentų mitybos įpročiai ir fizinis aktyvumas ištirti taikant anketinės apklausos metodą. Tyrimo duomenimis, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinis aktyvumas per mažas, o mitybos įpročiai neatitiko sveikatai palankių normų. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų sveikatos būklė turėjo ryšį su fiziniu aktyvumu ir mitybos įpročiais. Mankštinęsi trumpiau nei 150 min. per savaitę (Kramerio V = 0,224, p = 0,001), valgę nereguliariai (Kramerio V = 0,159, p = 0,008), vartoję nepakankamai šviežių daržovių, vaisių (Kramerio V = 0,199; p = 0,005), vandens ir kitų gėrimų (Kramerio V = 0,176, p = 0,015) studentai blogiau vertino savo sveikatą ir dažniau sirgo. Raktažodžiai: studentai, fizinis aktyvumas, mitybos įpročiai, visuomenės sveikata. [Iš leidinio]

ENStressful factors such as new environments, living conditions, high learning pressures and persistent psychosocial stress often lead to disruption of student dietary regimes and disadvantage in dietary habits. Due to increased learning pressures, students are forced to sit for most of their time and lack time and motivation to exercise. There have been no complex studies describing the links between students’ levels of physical activity, eating habits and health status in Lithuania. The purpose of the study was to determine physical activity levels, dietary habits and to assess relationship between them and subjectively assessed health status of Lithuanian higher education schools students. Students from Vilnius University (n = 193) and Lithuanian University of Educational Sciences (n = 85) participated in the study. The dietary habits and physical activity levels of respondents have been investigated by using an questionnaire method. According to the research data, physical activity levels were too low, and eating habits did not meet health-friendly ones in a sample of Lithuanian higher education schools students. The relationship has been established between eating habits, physical activity levels and health status in the students population. Students who exercised for less than 150 minutes a week (Cramer’s V = 0.224, p = 0.001), who did not eat regularly (Cramer’s V = 0.159, p = 0.008), who were under-use of fresh vegetables, fruits (Cramer’s V = 0.199; p = 0.005), water and other beverages enough (Cramer’s V = 0.176, p = 0.015). tended to be worse at assessing their health status and more likely to develop diseases. Keywords: students, physical activity levels, dietary habits, public health. [From the publication]

DOI:
10.15823/sm.2021.100.7
ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98898
Updated:
2022-11-22 18:55:31
Metrics:
Views: 13
Export: