Kokie motyvai skatina studentus kultivuoti tinklinį?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokie motyvai skatina studentus kultivuoti tinklinį?
In the Journal:
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Theory and practice: problems and prospects]. 2019, p. 225-230
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sportavimo motyvacija; Studentai; Tinklinis; Sports motivation; Students; Volleyball.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTAsmens veiklą skatina tam tikri motyvai, jų raida yra sudėtinga. Dažniausiai asmenį veikia motyvų kompleksas, kuris gali keistis. Labai svarbu skatinti motyvaciją sportuoti visais amžiaus tarpsniais. Mokslinė problema - žinių apie motyvus, skatinančius studentus sportuoti, trūkumas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti tinklinį kultivuojančių studentų sportinės veiklos motyvaciją. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketavimas, statistinė analizė. Studentams buvo pateikta 56-ių klausimų standartizuota F. Herzberg (1996) anketa. Ji padėjo nustatyti aštuonis fiziškai aktyvios veiklos motyvus: finansinį, pripažinimo ir dėkingumo, atsakomybės, santykių su vadovu, karjeros, laimėjimų, darbo turinio, bendradarbiavimo. Didžiausias kiekvieno motyvo įvertinimas - 28 balai. Tyrimo rezultatai apdoroti "SPSS 19.0 for Windows" programa, skirtumų patikimumas nustatytas pagal Studento t kriterijų. Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo penkių universitetų 144 studentai tinklininkai (74 vaikinai ir 70 merginų), jų amžius 19-22 metai. Tyrimas atliktas 2017 m. pavasarį. Rezultatai ir jų aptarimas. Nustatyta, kad tiriamiesiems reikšmingiausi yra darbo turinio ir bendradarbiavimo motyvai. Tai sutampa ir su kai kurių kitų sporto šakų sportininkų motyvais (Ivaškienė ir kt., 2014). Trečioje vietoje pagal reikšmingumą studentai nurodė santykių su treneriu motyvą. Tai rodo, kad treneriai yra gerai vertinami kaip specialistai, klausomasi jų nurodymų ir patarimų. Moksliniais tyrimais (Tamulaitienė, Lukavičienė, 2009; Čepelionienė, Ivaškienė, 2014c) nustatyta, kad vieni iš stipriausių sportinės veiklos motyvų yra geri santykiai su treneriu.Išvados. Tinklinį kultivuojantiems studentams svarbiausi yra darbo turinio ir bendradarbiavimo motyvai, o nereikšmingiausias - karjeros motyvas. Vaikinams darbo turinio ir bendradarbiavimo motyvai svarbesni nei merginoms, o merginoms santykių su treneriu ir atsakomybės motyvai svarbesni nei vaikinams (p <0,05). [Iš leidinio]

ISSN:
2345-007X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82724
Updated:
2021-03-21 13:22:06
Metrics:
Views: 37
Export: