Policijos funkcijos įgyvendinimo efektyvumas: viešųjų ir privačių interesų derinimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos funkcijos įgyvendinimo efektyvumas: viešųjų ir privačių interesų derinimo problema
Alternative Title:
Efficiency of enforcement of the police functions: adjustment of public and private interests
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 43-56
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTTeisėtvarkos būklės gerinimas yra ne tik mūsų valstybės, bet ir Vakarų Europos šalių viešojo administravimo institucijų prioritetinė veiklos sritis, reikalaujanti daug dėmesio, pajėgų ir priemonių, materialinių bei žmogiškųjų išteklių. Rinkos ekonomikos ir konkurencijos sąlygomis teisėtvarkos užtikrinimas tampa ne tik viešųjų saugos ir tvarkos palaikymo institucijų veiklos objektu. Pastaruoju metu šią valstybės funkciją sėkmingai administruoja ir nevalstybiniai teisėtvarkos subjektai: nevyriausybinės organizacijos, piliečių susivienijimai, privačios saugos struktūros. Teigtina, kad teisėtvarkos užtikrinimas yra viena iš pagrindinių aukščiausių viešojo administravimo institucijų, tarp kurių yra ir policija, funkcijų. Straipsnyje keliama teisėtvarkos sąvokos ir jos kategorijų problema. Policija neretai balansuoja įgyvendindama teisėsaugos ir teisėtvarkos funkcijas, nes jai priskiriama dualinė misija: vykdyti baudžiamąjį persekiojimą bei užtikrinti viešąjį saugumą ir palaikyti tvarką. Šis balansavimas svarbus vertinant policijos veiklos efektyvumą ir didinant visuomenės pasitikėjimą policijos veikla. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmens saugumas; Efektyvumas; Funkcijos; Policija; Policijos veikla; Privatūs interesai; Teisėsauga vs. teisėtvarka; Viešieji interesai; Viešoji tvarka; Efficiency; Functions; Personal security; Police; Police activities; Private interests; Public interests; Public order; Public order vs. enforcement.

ENThe article deals with enforcement of policing in Lithuania. Enforcement of policing in the market economy and competitive environment is becoming a problem of not only public at large, but of private law and order institutions as well. The society has to find a proper balance in choosing the subject to enforce its security: that is it has to choose between the police and private security service. The choice accounts for the problem of adjustment of private and public relations in the sphere of law and order. The article analyses the concept of law and order and its relation to personal security and public order. It is topical when defining the object and boundaries of activities of the police and private security service. It is worthwhile mentioning that current situation of enforcement of law and 56 order is evaluated by citizens and the state as well. The reason for that is wrong legal evaluation of functions of the police. The police often has to find proper balance between functions of law and order and law enforcement, in other words the police is assigned a dual function: to conduct criminal prosecution and enforce public order and public security. It is this balance, which causes a number of problems when evaluating efficiency of police activities and in increasing the confidence of the police in society. Changes in the market urge the restructuring of the system of law and order. The police is not the sole monopolist of the function, as it is not capable of guaranteeing both security of public and private interests. The author draws a conclusion that the police management system has to be reorganized with regard to three major functions: social–legal, economic, organizational and political. Reorientation of police functions is nothing but privatisation of policing. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34259
Updated:
2018-12-17 11:03:12
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: