Bendradarbiavimo tinklo tarp universiteto ir socialinių partnerių kūrimas Šiaurės Lietuvos regione: sociokultūrinės kooperuotų studijų adaptacijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendradarbiavimo tinklo tarp universiteto ir socialinių partnerių kūrimas Šiaurės Lietuvos regione: sociokultūrinės kooperuotų studijų adaptacijos atvejis
Alternative Title:
Building collaboration network between University and social partners in the Northern Lithuania Region: a case of sociocultural adaptation of cooperate studies
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 385-399. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Adaptacija; Bendradarbiavimo tinklai; Kooperuotos studijos; Mokymasis tarnaujant bendruomenei; Socialiniai partneriai; Socialinis kapitalas; Sociokultūrinė; Sociokultūrinė adaptacija; Universitetas.
EN
Collaborative networks; Cooperative studies; Service-learning; Social capital; Social partners; Sociocultural adaptation; University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos teorinės ir praktinės universitetų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo galimybės. Mokymasis tarnaujant bendruomenei (Service Learning) metodas, atkeliavęs iš JAV, pristatomas kaip viena iš galimų universiteto ir visuomenės bendradarbiavimo strategijų, kuri gali padėti įgyvendinti naujus edukacinius, visuomeninius ir ekonominius poreikius. Šio inovatyvaus metodo adaptacija vyko Šiaurės Lietuvos regiono aukštojo mokslo institucijose (Šiaulių universitete, Šiaulių ir Panevėžio kolegijose). Straipsnyje pristatoma Šiaulių universiteto patirtis, kuri atskleidžia metodo adaptacijos sociokultūrines aplinkybes. Straipsnio tikslas - atskleisti mokymosi tarnaujant bendruomenei sociokultūrinės adaptacijos universitetinėje aukštojoje mokykloje veiksnius ir aplinkybes, kurie sąlygojo konceptualias metodo modifikacijas ir inovatyvios kooperuotų studijų versijos atsiradimą. Sociokultūriškai savito mokymosi tarnaujant bendruomenei metodo adaptacijos proceso analizė atskleidė, kad tai yra kūrybinis kompleksinis procesas, priklausantis nuo daugelio lokalių socialinių, kultūrinių, istorinių, edukacinių veiksnių. Dėl šių veiksnių įtakos kooperuotos studijos tapo mokymosi tarnaujant bendruomenei ir kooperatyvaus mokymosi kūrybiniu konstruktu, pabrėžiančiu ne tik tarnystės idealus, bet ir abipusę naudą teikiančią kooperaciją. Kooperuotos studijos nukreiptos ne tik į universiteto bendradarbiavimą su vietinėmis bendruomenėmis, kaip numato JAV taikomas mokymosi tarnaujant bendruomenei metodas, bet ir su kitais socialiniais partneriais - nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis, viešojo sektoriaus institucijomis. [Iš leidinio]

ENThe article deals with theoretical and practical possibilities for collaboration between universities and social partners. Service-learning is presented as one of the possible university-society collaboration strategies, which might help to meet new educational, societal and economic demands. The experience service-learning sociocultural adaptation at higher education institutions in Northern Lithuania is presented and analysed aiming to identify sociocultural factors and conditions under which service-learning was transformed into locally accepted form of this method, i.e. cooperative studies. The analysis showed that service-learning adaptation in Lithuanian socio-educational system is very much dependent on specific and unique, historical, social and cultural contexts. The distinct historical and sociocultural differences between US and Lithuania were the major drivers, which fostered the constitution of a new term of cooperative studies. Service-learning which is based on pragmatic, utilitarian and communitarian ideals in US aims at fostering the development of the democratic, multicultural and civil society. On the contrary, the Lithuanian perception of service is related to religious connotations or to soviet legacy. Therefore the term service was replaced by the more suitable term of cooperation, which emphasizes utilitarian collaboration and responds to the national need to strengthen the civic mission of universities and to the global ideas of knowledge-driven economy and society. Due to the new term, the method content has changed. Cooperative Studies are described as a creative scientific construct of service-learning and cooperative learning. Cooperative studies emphasize not only the collaboration with local communities, but also the integration with other social partners, i.e. non-governmental organizations, business enterprises, public sector institutions. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44371
Updated:
2018-12-17 13:24:22
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: