Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika Lietuvoje
Alternative Title:
Hill-fort foot settlements: issues of research in Lithuania
Authors:
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 27, p. 85-104
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTPiliakalnių papėdės gyvenviete laikomi šalia piliakalnio esantys jam vienalaikiai kultūriniai sluoksniai. Straipsnyje pateikiama iki 2003 m. jose vykdytų tyrinėjimų bendra apžvalga, aptariamas objekto pavadinimas, vieta kitų archeologijos paminklų tarpe, tyrimų apimčių įtaka objekto visumos supratimui, pastatų vieta gyvenviečių struktūroje. Papėdžių gyvenviečių iki šiol aptikta prie 350 piliakalnių. Nuo XX a. 4 dešimtmečio iki 2003 m. Lietuvoje buvo tyrinėta 81 piliakalnių papėdės gyvenvietė (1 lentelė). Jos tyrinėtos nesistemingai, nedidelėmis apimtimis – vidutiniškai kiekvienoje gyvenvietėje ištirtas maždaug 1% plotas (maždaug 237 m2), kai pačių gyvenviečių užimamo ploto vidurkis yra 2,48 ha. Vienai sodybai apimant iki 1000 m2 dydžio plotą vieną pastatą galima aptikti ištyrus mažiausiai 25 m2 dydžio plotą. 40% papėdžių gyvenviečių atlikti tik žvalgomojo pobūdžio paminklosauginiai tyrimai (bendras iki 50 m2 plotas). Daugiau apie papėdžių gyvenvietes pasako 26 gyvenviečių platesni tyrimai, tačiau čia aptiktų radinių ir struktūrų interpretacijai labai kliudo skirtingose jų vietose tyrinėti nedideli plotai. Papėdžių gyvenvietėse tyrimų metu fiksuojami tik radiniai bei smulkios struktūros (židiniai, ūkinės duobės, stulpavietės), o esminiams jų struktūros elementams (pastatams, keliams, sklypams) išaiškinti neskiriama jokio dėmesio (pastatų liekanos fiskuotos vos 24 atvejais). Padėtį papėdžių gyvenviečių pažinime gali pakeisti tik kokybiškai nauji jų tyrimai, taikant naujas medžiagos fiksavimo metodikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Piliakalniai; Papėdės gyvenvietės; Tyrinėjimai; Problemos; Hill-forts; Foot settlements; Investigations; Problems.

ENHill-fort foot settlements are single cultural layers near a hill fort. The article presents a review of their investigations conducted till 2003, analyzes names of objects, ascertains their place among other archaeological monuments, discusses the impact of volume of investigations on the entire cognition, analyzes place of buildings in the structure of the settlements. Up to date hill-fort foot settlements have been found at 350 hill forts. From the 1930‘s till 2003 in Lithuania 81 hill-fort foot settlements were investigated (Table 1). They were investigated unsystematically in low volumes – on the average 1% of the area of each settlement (around 237 m2) was investigated, whereas the whole average area of each settlement is 2,48 ha. In an estate occupying up to 1000 m2 area one building can be found in at least 25 m2 area. In 40% of hill-fort foot settlements only exploratory archaeological excavations (of 50 m2 area each) have been conducted. More detailed excavations of 26 hill-fort foot settlements provided more information about such settlements, however interpretation of their structure and artefacts found are obstructed by the fact that the settlements were investigated in different locations in small areas. During excavations of the hill-fort foot settlements only artefacts and small structures (hearths, household pits, pillars) have been registered, whereas major structure elements (buildings, roads, land lots) have not been studied (remains of buildings have been found only in 24 cases). The cognition of hill-fort foot settlements can be helped only by new comprehensive investigations applying new methodologies of registering findings.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2079
Updated:
2018-12-17 11:35:46
Metrics:
Views: 56    Downloads: 16
Export: