5-12 klasių mokinių sąveika su gamta: nuostatų gyvybės išsaugojimo atžvilgiu aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
5-12 klasių mokinių sąveika su gamta: nuostatų gyvybės išsaugojimo atžvilgiu aspektas
Alternative Title:
5-12 Grade Schoolchildren Interaction with Nature: the Aspect of Attitudes to Life Preservation
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2005, Nr. 3 (14), p. 15-26
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTViena didžiausių moksleivių gamtamokslinio ugdymo(si) siekiamybių yra pagarbos gamtai, gyvybei plėtotė, ypač – etiniu-vertybiniu-kognityviniu aspektu. Sąveika su gamta itin menkai tyrinėta Lietuvos moksleivių populiacijoje. Tyrime „Moksleivių sąveikos su gamta ypatumai“ siekta atskleisti esmingiausius ypatumus, kurių pagrindu būtų įmanoma planuoti išsamesnius gilesnius mokslinius tyrimus. Vienas iš šio tyrimo komponentų- moksleivių nuostatos gyvybės išsaugojimo atžvilgiu. Šiame tyrimo duomenų analizės etape pristatomi Lietuvos paauglių- bendrojo lavinimo mokyklos 5-12 klasių mokinių sąveikos su gamta ypatumai nuostatų gyvybės išsaugojimo atžvilgiu aspektu, sutelkiant respondentų dėmesį į kai kuriuos visuomenės stereotipiškai neigiamai arba utilitariškai vertinamus gyvūnus bei nykstančius augalus. Tyrimo duomenų analizė mokinių amžiaus, lyties ir gyvenamosios vietovės aspektu parodė, kaip paauglių nuostatas gyvybės išsaugojimo atžvilgiu veikia minėti demografiniai veiksniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamtamokslinis ugdymas; Gamta; Sąveika; Nuostatos; Mokiniai; Gyvybė.

ENA major natural science (self-)education aim is developing respect to nature and life, especially in the ethical-cognitive-value aspect. Nature interaction is especially scarcely studied among Lithuanian schoolchildren population. The study “Schoolchildren and nature interaction peculiarities” aimed to disclose the most essential peculiarities based on which deeper and more exhaustive scientific research may be planned. These study components include the schoolchildren attitude to life preservation. The study data analysis presents nature interaction peculiarities of 5-12 grade Lithuanian general education school adolescents in terms of life preservation. Their attitudes are presented focusing respondents on certain animals negatively or consumptively stereotyped by the society, as well as endangered plants. Data analysis of the schoolchildren age, sex and residential place has demonstrated how these factors influence adolescent attitudes to life preservation.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4362
Updated:
2021-02-25 10:00:37
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: