Gamtos ir vaiko sąveikos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtos ir vaiko sąveikos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of nature and child interaction
In the Journal:
Keywords:
LT
Laisvalaikis; Piešinio analizė; Žmogaus ir gamtos sąveika.
EN
Analysis of drawing; Interaction of human being and nature; Leisure time.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama gamtos ir žmogaus sąveika, atspindėta mokinių, piešusių savo laisvalaikį, piešiniuose. Tyrime dalyvavo 89 pradinių klasių mokiniai, kurie piešė piešinius tema „Mano laisvalaikis“, pristatė savo darbus, atsakė į tyrėjo klausimus. Mokinių piešinių ir interviu analizė atskleidė kai kurias gamtos ir pradinių klasių mokinio sąveikos tendencijas. Mokiniai savo piešiniuose dažniausiai vaizdavo augalus. Interviu parodė, kad respondentams medžiai ne tik gražūs, teikia pavėsį, švarina orą, bet ir yra panašūs į žmones. Mokiniai gamtoje ilsisi, atgauna jėgas, išsikrauna. Dažni tiriamųjų laisvalaikio palydovai - šunys, kiti piešiniuose vaizduojami gyvūnai - laukinės faunos atstovai (drugeliai, paukščiai). Gana dažnai piešiniuose vaizduojamas grybavimas. Mokinių piešiniuose dažnai buvo vaizduojamas žmogus - piešinio autorius, jų šeimos nariai, draugai. Galima daryti prielaidą, kad gamtą tiriamieji suvokia gana socializuotą, jie žmogų vertina kaip neatsiejamą gamtos dalį, į gamtą žvelgia kaip į žmogaus gyvenamąją erdvę. Pristatydami savo piešinius, mokiniai paminėdavo tėvus, kitus šeimos narius. Daugelio piešiniuose ryškūs buvusių kelionių įspūdžiai. Mokiniai, savo piešiniuose vaizdavę savo namus, interviu metu išryškino ir savo savijautą juose. Laisvalaikis vaizduojamas su daugeliu žmogaus sukurtų daiktų, transporto priemonėmis, laisvalaikio inventoriumi. Iš abiotinės gamtos objektų mokiniai dažniau fiksavo vandens telkinius, gamtos reiškinius. Laisvalaikis mokiniams dažniau asocijuojasi su giedra diena.

ENThe article analyses the interaction between nature and man, reflected in pupils’ drawings of their leisure time. The research involved 89 primary schoolchildren. They had to produce drawings for the theme “My leisure time”, to present their works and to answer to the researcher’s questions. The analysis of schoolchildren’s drawings and interviews has revealed certain tendencies in the interaction between nature and primary schoolchildren. In their drawings, schoolchildren usually depictured flowers. The interview has revealed that the respondents believe that trees are not only beautiful, they provide shelter and purify the air, but they also resemble people. Nature is great for having rest, recreation and relaxation. The respondents indicated that they usually spend their leisure time with dogs and other animals depicted in their drawings – butterflies, birds, etc. Another popular leisure activity in pupils' drawings is mushroom gathering. The drawings usually presented the author, his family members and friends. It can be supposed that the respondents perceive nature as a socialised phenomenon, and see man as an integral part of nature and nature as the living environment of man. When presenting their drawings, pupils mentioned their parents and other family members. Many drawings contain children’s travel impressions. Pupils, who drew their home, when interviewed, emphasised their being at home. Leisure time is depicted together with a great many of human created items, vehicles and leisure inventory. The most common abiotic objects present in pupils’ drawings included water bodies and natural phenomena. Pupils usually associate leisure time with a cloudless day.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23630
Updated:
2013-09-13 14:16:53
Metrics:
Views: 14
Export: