The Characteristics of the learners' (forms 5 to 12) interaction with nature : the evaluation aspects of behavioural situations

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėThe Characteristics of the learners' (forms 5 to 12) interaction with nature : the evaluation aspects of behavioural situations
Autoriai
LeidinyjeJournal of Baltic science education . 2005, no. 2, p. 55-67
Reikšminiai žodžiai
LTGamtamokslinis ugdymas; sąveika; mokinys
ENNatural science education; interaction; learner
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sąveikos su gamta ypatumai. Tyrime dalyvavo 1787 5-12 klasių mokiniai, besimokantys 25 mokyklose visoje Lietuvoje. Tyrimo dalyviai užpildė anketą, kurioje buvo pateikiami klausimai ir aprašomos elgesio gamtoje ar su įvairiais gamtos objektais situacijos. Išanalizavus gautus rezultatus nustatyta, kad dauguma bendrojo lavinimo mokyklų mokinių yra tiesiogiai stebėję agresyvų ar nepagarbų elgesį su gamtos objektais. Tokį elgesį tyrimo dalyviai vertina neigiamai: žmonių, kurie agresyviai elgiasi su gamtos objektais, atžvilgiu išsakomas gailestis, pasibjaurėjimas, agresyvumas. Mokinių atsakymai reikšmingai skiriasi priklausomai nuo lyties ir gyvenamosios vietos (miestas/kaimas). Mergaičių atsakymuose atsispindi platesnis požiūris į problemą, gilesnis neigiamo poveikio gamtai supratimas. Vertinimuose dominuoja gailestis, pasibjaurėjimas, baimė, jos norėtų aiškinti, mokinti tokius žmones. Berniukų atsakymuose dominuoja gailestis ir agresyvumas, keršto motyvas. Jie norėtų, kad agresyviai su gamtos objektais besielgiantys žmonės patys susidurtų su tokiais veiksmais, remdamiesi principu „akis už akį, dantis už dantį“. Gyvūnų kankinimas neigiamai vertinamas visų mokinių, tačiau mieste gyvenantys tyrimo dalyviai labiau tolerantiški nepagarbiam elgesiui su gamtos objektais. Nepagarbus elgesys su negyvosios gamtos objektais daug dažnesnis tų mokinių tarpe, kuriems būdingas pragmatinis požiūris į gamtą.

ENIt seems logical to stimulate the young generation's wish to protect and love nature. The negative outcomes for today's natural environment such as soil pollution animate and inanimate nature devastation etc. can be clearly noticed. Due to computers, robots and various kinds of technologies, humans have virtually lost their interrelation with nature. Our inability to kindly interact with nature can be treated as an obvious result of unacceptable behaviour. Consequently, ecology based education is a crucial aspect of socialisation and has an enormous influence on the young generation, because a modern society is deeply influenced by the approach to nature, the natural environment and behaviour towards it. However, we must understand modern human manners of interaction with nature and the ways affecting behaviour. The authors agree that only in-depth assessment of the mechanisms of interaction with nature can provide opportunities to apply the means of educational correction when training the young generation. The article deals with the characteristics of the learners' (forms 5 to 12) interaction with nature in terms of behavioural situations. [From the publication]

ISSN1648-3898., 2538-7138
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4356
Atnaujinta2018-12-16 22:59:07
Metrika Peržiūros: 2